Contact en Route

Gepubliceerd op 25 maart 2019

Algemene contactgegevens

Bezoekadres: Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Openingstijden provinciehuis: ma - vrij van 07.00 tot 19.00 uur

Telefoonnummer Overijssel Loket: 038 499 88 99

Bereikbaar van ma - vrij van 8.30 tot 17.30 uur

Opties keuzemenu:

  1. Subsidies
  2. Vergunningen en bodeminformatie
  3. Milieuklachten en meldingen over uw omgeving
  4. Overige vragen en opmerkingen

E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Postadres algemeen: Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Postadres PS en Griffie: Provincie Overijssel, Provinciale Staten en Griffie, Postbus 1461, 8001 BL Zwolle

Faxnummer: 038 425 48 88

Bank/IBAN: NL45 RABO 0397 3411 21

KvK-nummer: 51048329

Btw-nummer: NL00.19.00.328.B01

Perswoordvoerders: een overzicht van perswoordvoerders per portefeuille voor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Provinciehuis Overijssel

Over het provinciehuis

Het provinciehuis is in 1967 gebouwd en ontworpen door Marius Duintjer. Er is een werk- en bezoekersgedeelte. De commissaris van de koning en de leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten vergaderen in het provinciehuis. U kunt deze vergaderingen zelf bijwonen: bekijk de agenda of bekijk de vergaderingen online terug.

Bezoek het bestuurscentrum

Het bestuurscentrum van het provinciehuis is openbaar. Breng een bezoek en bekijk de architectuur, geniet van de speciaal ontworpen tuin en verschillende kunstwerken. U kunt ook een rondleiding door het gebouw krijgen: vraag een rondleiding aan.