Samen Werkt Beter

Gepubliceerd op 6 oktober 2022

Samenwerken aan de balans tussen ecologie en economie

Een toekomstbestendige koers voor duurzame ontwikkeling in Overijssel

'Samen Werkt Beter' zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied in Overijssel, in verbinding met het stedelijk gebied. Daarmee zorgen de vijftien betrokken Overijsselse organisaties voor een goede balans tussen economie en ecologie. Grote opgaven voor onder meer klimaat, energie, natuur, verduurzaming van de landbouw en circulaire economie hebben invloed op die balans en vragen om verbinding en afstemming tussen verschillende belangen en partijen. De 15 partners van Samen werkt Beter zoeken naar integrale oplossingen en verbinding tussen de opgaven.

Meer weten?

Het Akkoord van Samen Werkt Beter (2013) en de impressies van de laatste vergaderingen zijn digitaal opvraagbaar bij het secretariaat.

Contact

Secretariaat NM
E-mail: SecretariaatNM@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 85 00

Samen werkt beter ...

'Samen werkt beter' is een strategisch platform dat zich inzet voor maatschappelijke opgaven, die vragen om afstemming tussen verschillende belangen. We stimuleren voortgang, bewaken samenwerking en commitment in uitvoeringsprocessen en signaleren knelpunten en kansen.

Uitgelicht

Sinds de ondertekening van het akkoord Samen werkt beter in 2013 heeft de provincie het bestuurlijk overleg gefaciliteerd met medewerkers voor ondersteuning. Per 1 mei 2019 geven drie partners invulling aan deze taak, namelijk, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en LTO Noord.