Fractieleden Forum voor Democratie

Gepubliceerd op 16 juni 2020

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie Forum voor Democratie
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

J.J. Almekinders (Johan)

Johan Almekinders FVD

Fractievoorzitter

Woordvoerder Bestuur en Financiën

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Woordvoerder Economie

Contact

E-mail: JJ.Almekinders@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • DGA bij Almexx bv (betaald)

J.G. Stuut (Johan)

Johan Stuut FVD

Woordvoerder Bestuur en Financiën

Woordvoerder Ruimte en Water

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Woordvoerder Economie

Contact

E-mail: JG.Stuut@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Interim Manager Onderwijs (betaald)

S.W.J. Hesselink (Stijn)

Stijn Hesselink FVD

Woordvoerder Cultuur en Sociaal

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Woordvoerder Verkeer en Vervoer

Contact

Telefoon: 06 41 68 64 15
E-mail: SWJ.Hesselink@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Expeditiemedewerker Kroon Oil bv (betaald)
  • Voorzitter Stichting KDD-Feesten Albergen (onbetaald)
  • Secretaris JVC De Bokk’n Hörnkes (onbetaald)
  • Commissielid Stichting Paaspop Albergen (onbetaald)
  • Commissielid Solexrit Albergen (onbetaald)

F.R. Tattersall (Frederik)

Frederik Tatterstal

Woordvoerder Landbouw en Natuur

Woordvoerder Ruimte en Water

Contact

E-mail: FR.Tattersall@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Manager Jan de Winkel BV (betaald)
  • Secretaris Forum voor Democratie OV (onbetaald)

A. Bakir (Andreas)

Andreas Bakir FVD

Woordvoerder Milieu en Energie

Contact

E-mail: A.Bakir@overijssel.nl

Nevenfuncties

  • Fractie/beleidsmedewerker Tweede Kamer Forum voor Democratie (betaald)