Kwaliteit Openbaar bestuur

Gepubliceerd op 24 september 2019

Een goed functionerend bestuur in Overijssel

De provincie staat als bestuurslaag tussen 'Den Haag' en de gemeenten in. Zij doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. Bij een goede wisselwerking tussen overheid en samenleving kan de overheid gemakkelijker in maatschappelijke behoeften voorzien.

Samenwerking stimuleren

De provincie werkt samen met allerlei partijen en heeft soms een stimulerende rol in de verschillende samenwerkingsverbanden tussen partners. Zo kan de provincie bijvoorbeeld eventuele conflicten beslechten als de samenwerking tussen gemeenten niet goed loopt. De Commissaris van de Koning heeft bovendien een aantal Rijkstaken die bijdragen aan een goed functionerend bestuur in Overijssel.

Gemeentecheck Overijssel

Bestuurders doen hun werk in een steeds complexere wereld. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe doe je als wethouder of raadslid je werk efficiënt, legitiem en rechtmatig? Er komen steeds meer taken op je af, terwijl de tijd voor het raadswerk beperkt is. Kun je je controlerende rol goed genoeg uitvoeren? Heb je de juiste informatie?
De provincie ontwikkelde een aantal praktische instrumenten om het werk te vergemakkelijken.

Contact

Team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet

Telefoon: 038 499 93 93

Provinciehuis

Financieel toezicht Overijssel

Overijssel biedt gemeenten een financiële scan. Met deze scan wordt de financiële positie getoetst. De gemeente ontvangt onder meer aanbevelingen voor het uitvoeren van mogelijke verbeteringen. De scan is niet verplicht, maar de aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten van de gemeente willen weten wat ze met de aanbevelingen gaan doen. Voorbeelden van financiële scans zijn op te vragen bij het team Bestuur van de provincie Overijssel.

Intergemeentelijke Samenwerking

kaartviewerigs

Landelijke ontwikkelingen maken het voor gemeenten steeds belangrijker dat er intensief wordt samengewerkt. Denk daarbij aan ontwikkelingen als decentralisaties van taken, aan bezuinigingen en demografische ontwikkelingen zoals krimp. Ook gemeenten in Overijssel zoeken onderling steeds vaker naar samenwerkingsvormen. Met deze kaartviewer laten we deze samenwerking zien.

Integriteit & Ondermijning

Bureau Berenschot presenteert de resultaten van een verkenning naar de integriteitsinfrastructuur van het Overijsselse openbaar bestuur.

Rapport verkenning bestuurlijke integriteit in Overijssel (pdf, 869 kB)

Uitkomsten

Mentimeter peiling Berenschot Integriteit en Ondermijning (pdf, 398 kB)

Interbestuurlijk Toezicht

Om ervoor te zorgen dat lokaal bestuur goed functioneert, houdt de provincie toezicht op gemeenten en waterschappen. Interbestuurlijk toezicht is het toezicht door de ene overheid op de uitvoering van taken door de andere overheid.  Een voorbeeld daarvan is het toezicht van de provincie op gemeentefinanciën.

Interbestuurlijk toezicht