Uitdaagrecht

Gezocht: Inwoners die het beter weten én kunnen dan de provincie! Inwoners van onze provincie zijn steeds beter geïnformeerd en willen meer meedenken- en doen. Om dit mogelijk te maken, kunt u nu de provincie uitdagen op haar uitvoerende taken wanneer u denkt dit beter te kunnen. We noemen dit het uitdaagrecht.

Wat verstaan wij onder beter?

Dit kan verschillende dingen betekenen, bijvoorbeeld als u denkt de taak goedkoper uit te kunnen voeren, betere ideeën hebt, meer draagvlak kan organiseren of het efficiënter denkt te kunnen.

Daagt u de provincie uit?

Daagt u de provincie uit? Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, legt uit hoe u dat doet.

Afbeelding van het begin van de video voor Uitdaagrecht

Wie kan meedoen?

Het mooie aan het uitdaagrecht is dat iedereen met een goed plan kan meedoen. Het plan moet wel betrekking hebben op de uitvoerende taken van provincie Overijssel. Denk aan taken op het gebied van water, wegen, natuur, landschap, verstedelijking, erfgoed.

Zijn er voorbeelden?