Bevoegdheden van onze organisatie

Gepubliceerd op 8 februari 2022

Een ambtenaar die een subsidie mag toekennen, is bevoegd om dat te doen. Hieronder staat onder andere wie bevoegd is om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen of om iets te verbieden.

Staat een bevoegdheid niet in de lijst, dan beslissen Gedeputeerde Staten (GS) of de Commissaris van de Koning (CdK). Elk genomen besluit wordt aan Gedeputeerde Staten gemeld.

Bevoegdhedenbesluit

Bevoegdhedenregisters