Overlast van de eikenprocessierups

Gepubliceerd op 19 mei 2020

In de eerste twee kwartalen van 2020 kunt u op eikenbomen nesten met behaarde rupsen vinden. Deze rupsen, de eikenprocessierups, staan vooral bekend om hun brandharen. Er kan een nest van de eikenprocessierups op de boom zitten. Het nest is te herkennen aan zijn dichte, witte spinsels en zit op de stam of op dikke takken. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Samen met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en terrein beherende organisaties bestrijdt de provincie de eikenprocessierups.

Melding maken

Afhankelijk van de locatie van de eikenprocessierups kunt u een melding doen bij de provincie of bij de gemeente. Dan kan de rups verantwoord bestreden worden.

Als u een nest van de eikenprocessierups ziet langs een provinciale (vaar)weg, parallelweg, fietspad of voetpad dan kunt u dit online doorgeven via het meldingsformulier eikenprocessierups. Ziet u de eikenprocessierups op andere plekken? Meld dit dan bij de gemeente.

Het zelf bestrijden van de eikenprocessierups raden wij sterk af. Bij gevaar schieten de rupsen namelijk hun brandharen af met grote kans op besmetting.

Maak een melding bij overlast eikenprocessierups provinciale (vaar)wegen

Bestrijding

Om sterke overlast te voorkomen worden in mei op plekken langs provinciale wegen eiken met een biologisch bestrijdingsmiddel bespoten. Dit gebeurt op plekken waar de eikenprocessierups eerder is gezien en waar veel mensen komen. Denk aan eiken boven fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen en vlakbij gebouwen. Het bestrijdingsmiddel werkt alleen tegen rupsen en is niet schadelijk voor de gezondheid van mensen. Er wordt niet gespoten boven rijbanen en op plekken waar zeldzame vlindersoorten leven.

Lees ook het nieuwsbericht over de aanpak van de eikenprocessierups. Het volledige plan van aanpak voor de beheersing van de eikenprocessierups is per e-mail op te vragen bij Ben van Dinther: BHPA.v.Dinther@overijssel.nl

Video over de eikenprocessierups in Overijssel

Bekijk de video over de bestrijding van de eikenprocessierups in Overijssel op YouTube.

Reactieve bestrijding

Op plekken waar de eikenprocessierups voor overlast zorgt, laat de provincie de rupsen vanaf half juni verwijderen met een zuiger. Dit gebeurt als er 5 nesten zo groot als een tennisbal zijn gezien in 10 bomen die dicht bij elkaar staan. Het wegzuigen wordt gedaan op basis van meldingen en alleen op locaties waar op die manier direct contact wordt voorkomen zoals boven fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen en vlakbij gebouwen.

Zuiger eikenprocessierups

Als de eikenprocessierups wordt bestreden, worden er borden neergezet voor het verkeer.

Bord bestrijding eikenprocessierups

Wat te doen bij gezondheidsklachten

Heeft u klachten nadat u in aanraking bent gekomen met de eikenprocessierups of vermoedt u dit? Neem altijd contact op met uw eigen huisarts. Hij of zij kan u het beste adviseren. Aanvullende informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups staat op www.rupsen.info.

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op de website van processierups.nu