Korstmossen in Overijssel wijzen op meer ammoniak in de lucht en opwarming van het klimaat

Gepubliceerd op 3 juni 2021

Korstmossen vormen belangrijke indicatoren voor vermesting en klimaatverandering. Korstmossen (of lichenen) zijn een combinatie van een schimmel en een alg, die groeien op extreme standplaatsen: op kaal zand in de heide en de duinen, op het steen van bestratingen en daken, en op de schors van bomen. Zij leven van de stoffen die in de lucht zitten. In Nederland zijn ruim 750 soorten korstmossen gevonden, waarvan 175 soorten op bomen langs wegen in Overijssel.

De ammoniakvervuiling neemt sinds de jaren 90 af in het agrarisch gebied. In het stedelijk gebied neemt de stikstofvervuiling door ammoniak die vrijkomt uit auto’s niet af. In het kader van Natura 2000 worden natuurgebieden minder gevoelig gemaakt voor stikstof. Maar in de grote bos- en natuurgebieden is nog geen sprake van een daling. Lees het hele artikel in de KennisHub Overijssel.