JIJ & Overijssel uitgedeeld op Streekmarkt Twente

Gepubliceerd op 9 december 2020

Bij vrijwel alle Overijsselse huishoudens ligt deze maand een nieuwe editie van JIJ & Overijssel in de bus. Het magazine staat vol met verhalen over ‘voedsel van eigen bodem’, anders gezegd Agro&Food. De agrarische sector heeft te maken met veel veranderingen. Dat is vaak lastig, maar levert ook weer mooie initiatieven op. De provincie wil met het magazine laten zien dat we met z’n allen trots kunnen zijn op onze boeren.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher trekt als bestuurder de kar voor Agro&Food in Overijssel. Hij bezoekt graag streekmarkten, zoals de Streekmarkt Twente in Delden. “Het is leuk om daar het gesprek aan te gaan met de producenten van ons voedsel. Gepassioneerde boeren, die met respect voor het landschap hun vak uitoefenen.”

Streekmarkt Twente

Afgelopen zaterdag combineerde hij zijn bezoek met het aanbieden van een stapel exemplaren van JIJ & Overijssel. Bekijk het filmpje hier. Met het uitreiken van het magazine hoopt hij dat mensen zich nog beter bewust worden van de veelzijdigheid van deze mooie en belangrijke sector in Overijssel. En ook dat een duurzame manier van voedselproductie in belang is van ons allemaal. Zo is de toekomst van ons landschap gebaat bij duurzamere vormen van produceren.

Van Weerribbenzuivel tot sojamelk

"We moeten niet strijden om wat we dreigen te verliezen, maar voor nieuwe perspectieven”. Die uitspraak doet Heleen Lansink in deze editie van JIJ & Overijssel. Heleen runt samen met haar partner Rogier een melkveebedrijf in Haaksbergen.

Wie JIJ & Overijssel openslaat leest verhalen over streekproducten en producenten in de provincie, van Weerribbenzuivel tot sojamelk. Maar ook over de worsteling van een sector die telkens lastige keuzes moet maken. Stikstofreductie, dierenwelzijn, meer biodiversiteit, een goed onderhouden landschap én een gezonde bodem; het is een fors pakket waar de agrarische sector mee te maken heeft.

Kringlooplandbouw

De Agro&Food sector is heel belangrijk voor de Overijsselse economie en voor de leefbaarheid van het platteland. Gezonde agrarische bedrijven zijn daarom cruciaal, ook als het gaat om de kwaliteit van het landschap en de natuur.

De provincie Overijssel zet daarom in op de transitie naar kringlooplandbouw in combinatie met een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering. Streek- en regioproducten die via korte ketens hun weg vinden dragen bij aan deze transitie. Rijk en provincies hebben afgelopen najaar afgesproken zich nadrukkelijk in te zetten om de afzet van streekproducten flink te vergroten: van vijf naar twintig procent.

Prijsvraag

In het magazine JIJ & Overijssel staat ook een prijsvraag. Er zijn nu al honderden inzendingen binnengekomen op het provinciehuis in Zwolle. Veel mensen geven daarbij ook aan de inhoud van het blad te waarderen. Inzenders maken kans op een streekproductenpakket. De actie loopt nog tot 15 januari 2021.


Over Jij & Overijssel

JIJ & Overijssel is een laagdrempelig kwartaalblad dat al elf jaar verschijnt in de provincie. Met een oplage van 425.000 bereikt het vrijwel alle inwoners. 67% van de inwoners kent het blad en daarvan leest 56% het blad ook daadwerkelijk. Deze Agro & Food editie is het eerste nummer dat in een thematische opzet verschijnt en met een vernieuwde vormgeving. Medio maart 2021 verschijnt het volgende nummer, dat gaat over circulariteit in Overijssel. Brievenbussen met een nee-nee sticker krijgen het blad niet. Wie het toch wil ontvangen: mail naar Jij@overijssel.nl.