Startschot voor provinciedekkende aanpak vitaliteit vakantieparken Overijssel

Gepubliceerd op 22 april 2021

Verreweg de meeste vakantieparken in Overijssel zijn vitaal, zo bleek uit eerder vitaliteitsonderzoek dat in 2020 is opgeleverd. Bijna driekwart van de parken (74%) is vitaal, waarvan zelfs 14 procent echte voorlopers in de sector zijn. Om de niet-vitale vakantieparken te versterken wordt een provinciedekkende aanpak gehanteerd. Op 21 april wordt het officiële startschot gegeven voor het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel.

Vitale toekomst

Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten in Overijssel bij de aanpak van parken waar het minder goed gaat, zodat ook deze parken weer een vitale toekomst tegemoet kunnen zien. De gemeentes en provincie hanteren daarbij het uitgangspunt dat vakantieparken hun recreatieve functie behouden. Als dat niet meer haalbaar blijkt te zijn, dan kan het expertisecentrum ondersteunen bij het complexe proces van transformatie naar een nieuwe functie. Bij vitalisering en transformaties van vakantieparken spelen thema’s als ruimte, volkshuisvesting, veiligheid en economie.

Kansen

Omdat de vraagstukken rondom vitaliteit op vakantieparken vaak complex zijn, kijkt het expertisecentrum samen met betrokken partijen zoals gemeenten en ondernemers naar de kansen van een vakantiepark. Het gaat daarbij om revitaliseren zodat het park een kansrijke toekomst tegemoet kan zien als recreatiepark. Of na transformatie in een andere vorm kan voortbestaan. Dan krijgt een park een nieuwe functie voor bijvoorbeeld natuur of wonen.

Kennis en begeleiding

Als kwartiermaker heeft burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen de afgelopen maanden gewerkt aan het plan voor het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum geeft invulling aan de ondersteuning waar Overijsselse gemeenten behoefte aan hebben. Het gaat daarbij om kennis en begeleiding van vaak ingewikkelde processen om te komen tot revitalisering of transformatie. Het expertisecentrum streeft ernaar om het thema vitaliteit van vakantieparken hoger op de agenda te krijgen bij gemeenten. Bij de aanpak van het expertisecentrum staat de één-park-één-plan gedachte centraal: elke situatie vraagt om een unieke aanpak.

Momenteel dienen reeds vijf vakantieparken als pilot. Binnen de lopende pilots wordt ervoor gezorgd dat belangrijke informatie op tafel komt, zodat een stappenplan uitgezet kan worden voor de toekomst. Met de ervaring die het Expertisecentrum nu al opdoet, kan straks op een goede manier opgeschaald worden.

Stuurgroep

Bij de start van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel op woensdag 21 april wordt ook de stuurgroep van het expertisecentrum gepresenteerd. Burgemeester Hans Vroomen van Ommen, burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen, wethouder Jeroen Diepemaat van Enschede, wethouder Bram Harmsma, van Steenwijkerland en gedeputeerde Roy de Witte van Provincie Overijssel nemen plaats in de stuurgroep. De stuurgroep wil met de aanpak zorgen dat de complexe problematiek op parken wordt aangepakt. Dit in aanvulling op de programma’s van onder meer Gastvrij Overijssel die zich juist richt op de vele reeds vitale bedrijven in Overijssel.