Dossier stikstof: aanpak stikstof Overijssel

Gepubliceerd op 9 oktober 2020

Aanpak stikstof Overijssel: vijf schakels

Het stikstofvraagstuk is ingewikkeld en raakt bijna alle sectoren. In Overijssel kiezen we voor een brede aanpak met vijf schakels. Binnen deze schakels staan centraal: het terugdringen van de stikstof, een duidelijk perspectief voor alle sectoren, en vergunningen die voor de rechter overeind blijven. Stapsgewijs nemen we maatregelen die voor zoveel mogelijk situaties een oplossing bieden.

1. Bronmaatregelen

Het Rijk neemt generieke maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Op korte termijn leveren maatregelen van het Rijk ruimte op voor ontwikkeling in de (woning)bouw en infrastructuur. Het Rijk komt nog met een nader pakket generieke bronmaatregelen. Het kan zijn dat regionaal ook maatregelen nodig zijn om de stikstofuitstoot in de bron terug te dringen.

2. Natuurversterking

In Overijssel zetten we vol in op het verder versterken van de natuur. In en nabij Natura 2000-gebieden werken we samen aan de instandhouding van de natuur. Deze gebiedsprocessen zetten we voort.

3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Duidelijke beleidsregels zorgen dat projecten weer op gang komen.

4. Gebiedsgerichte aanpak

Ieder natuurgebied is anders en vereist maatwerk. Binnen de gebiedsprocessen in het kader van Natura 2000 deden we ervaring op om samen tot oplossingen op maat te komen met oog voor verschillende perspectieven. Die ervaring zetten we nu in om de gebiedsgerichte aanpak verder vorm te geven.

5. Verdeling stikstofruimte

Goede regie is nodig om de beschikbare ruimte goed te verdelen, waarbij de lokale belangen worden gewaarborgd.

Binnen de vijf schakels staan centraal: de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren, en vergunningen die voor de rechter overeind blijven.

Afbeelding aanpak stikstof in Overjssel met vijf schakels

Afbeelding: aanpak stikstof in Overijssel met vijf schakels.

Maatregelen per sector

Uit de gesprekken wij hebben gevoerd blijkt dat iedere sector zijn verantwoordelijkheid wil nemen om een verdere daling van stikstof te behalen.

Bekijk de maatregelen per sector: