Aanbesteding busconcessie IJssel-Vecht van start

Gepubliceerd op 9 september 2021

De inschrijving voor de busconcessie IJssel-Vecht is gestart. De nieuwe concessie IJssel-Vecht biedt duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig openbaar vervoer dat aansluit op de wensen en behoeften van de reizigers. Het busvervoer in de concessie wordt opnieuw aanbesteedt omdat de noodconcessie in december 2022 afloopt. Het gaat om een gezamenlijke 13-jarige busconcessie van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel die in december 2022 van start gaat. Vervoerders kunnen tot 14 december een aanbod indienen.

Bij het opstellen van het Programma van Eisen is rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. In de afgelopen periode zijn er plannen voor de OV-concessies gemaakt zodat de OV-sector na de coronacrisis weer vitaal wordt en zonder extra overheidssteun op eigen benen kan staan. Structurele maatregelen, zoals het aanpassen van de dienstregeling, zijn verwerkt in de aanbestedingsdocumenten. Daarnaast hebben de provincies besloten om inschrijvers een financiële tegemoetkoming te geven wanneer ze de concessie niet gegund krijgen. Om zo een deel van de kosten voor het meedoen aan de aanbesteding te vergoeden.

Gebied

De concessie IJssel-Vecht is het gebied van de huidige noodconcessie IJssel-Vecht, exclusief het deel Veluwe Zuid. Dit deel wordt eerst ondergebracht in een noodconcessie en vanaf december 2024 toegevoegd aan de concessie Rijn-Waal. In december 2023 worden Lelystad en IJsselmond toegevoegd aan de concessie en nieuw is dat Deventer e.o. dan niet overgaat naar de concessie Berkel-Dinkel.