EFRO

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het programma heeft als doel de regionale economie te versterken door het aanjagen van innovatie in het mkb. Daarnaast levert EFRO een innovatieve bijdrage aan de energietransitie in Oost-Nederland.