Overbelading Wegen en Kanalen

Een praktische uitwerking bij het convenant Overbelading Overijssel.

Vervolg aan afgesloten convenant overbelading

In november 2017 is een convenant afgesloten met gemeenten, waterschappen, brancheverenigingen en de provincie Overijssel om collectief in actie te komen tegen schade en gevaren van overbelading van voertuigen en overbelasting van wegen in Overijssel. Het doel van dit convenant Overbelading Overijssel is drieledig:

  • het onderwerp agenderen;
  • werken aan bewustzijn van de risico’s en schades van overbelading en overbelasting bij wegbeheerders en intensieve weggebruikers, zoals ….;
  • deelnemers tijdens de looptijd van het convenant stimuleren verdere maatregelen te nemen die optimale beschikbaarheid en belasting van het wegennet bevorderen. Uitvoering van dergelijke maatregelen valt buiten de werkingssfeer van dit convenant.

Kant en klare contractbepalingen voor GWW

Daarnaast is in het convenant afgesproken dat de deelnemende partijen de verantwoordelijkheid nemen om meer expliciet aandacht te geven aan het voldoen aan wettelijke kaders. Onderzoek heeft laten zien dat dit gunstige effecten heeft op dit onderwerp. Voor de overheden betekent dit onder andere dat zij in hun contracten in de GWW bepalingen opnemen om overbelading en overbelasting terug te dringen. Hiervoor heeft de provincie Overijssel voorbeeldbepalingen opgesteld die in verschillende types contracten toegepast kunnen worden. Daarmee worden marktpartijen aangemoedigd om met creatieve oplossingen te komen om het probleem terug te dringen, zoals zelfcontrole en betere beladingsinstrumenten.

Voorbeeldbepaling voor contracten

De provincie heeft een aantal contractbepalingen over overbelading opgesteld. Deze zijn toepasbaar in alle typen contracten. Hieronder zijn de basis bepalingen weergeven.

Toelichting voor gebruik contractbepaling

De voorbeeldbepalingen in deze folder zijn in verschillende type contracten te gebruiken. De bepalingen zijn zo opgesteld dat deze zowel voor UAV als UAV-GC contracten gebruikt kunnen worden. Hieronder vindt u een toelichting hoe deze gebruikt kunnen worden.