Digitalisering Mobiliteitsdata

Mobiliteitsdata, zoals informatie over wegwerkzaamheden en ongelukken, is van steeds groter belang. Deze gegevens worden gebruikt door bijvoorbeeld producenten van navigatiesystemen maar ook door hulpdiensten zoals politie en ambulance. De reizigers die deze navigatiesystemen gebruiken, hebben daardoor vaker betrouwbare en actuele weginformatie. Dit maakt hun reis sneller en aangenamer. Wegbeheerders van de provincie zijn een belangrijke schakel bij de digitalisering van mobiliteitsdata omdat zij deze data invoeren. Want alleen als alle data van alle wegbeheerders en ook de gebruikers samenkomt, kunnen alle partijen hiervan profiteren.

Ook moet de ingevoerde mobiliteitsdata van hoge kwaliteit zijn: dat is nu nog niet altijd het geval. Daarom zijn er landelijk afspraken gemaakt om de mobiliteitsdata allemaal op dezelfde manier aan te bieden. Deze mobiliteitsdata kunnen we als wegbeheerders ook gebruiken om ons mobiliteitsbeleid te monitoren en bij te sturen.

De digitaliseringsopgave

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom eind 2018 met de regionale overheden afspraken gemaakt. Provincies en gemeenten zorgen dat ze de levering van 15 data-items op orde brengen en de datalevering vastleggen in de eigen organisaties.

De digitaliseringsopgave mobiliteitsdata gaat over 15 data-items die over 5 clusters zijn verdeeld:

  1. Cluster geplande afwijkingen, zoals geplande en actuele wegwerkzaamheden en evenementen
  2. Cluster verkeersmanagement, zoals incidenten en regelscenario’s
  3. Cluster verkeersbesluiten en vergunningen, zoals maximum snelheden, verkeersborden en logistieke data
  4. Cluster Beheer objecten, zoals brugopeningen, parkeerdata en verkeerlichten
  5. Cluster Fiets

Regierol provincie

De provincie Overijssel is zelf een wegbeheerder en zal de 15 data-items aanleveren. De provincie is namens de Overijsselse wegbeheerders in gesprek met andere provincies en met het Ministerie over de doelstellingen en de uitvoerbaarheid van deze opgave. Verder is de provincie een kennisbron voor de gemeenten en kan de provincie gemeenten bijstaan in het organiseren van samenwerking in deze opgave.

Landelijke afstemming

De provincie Overijssel stemt landelijk af welke onderdelen per data-item exact geleverd moeten worden. Daarnaast hebben we een actieve rol in de samenwerking met het Nationaal Dataportaal Wegverkeer ten behoeven van data standaarden en de kwaliteitsbewaking.