Hoe werkt pachten van de provincie Overijssel?

De pachtwet valt sinds 2007 voor een groot deel onder het Burgerlijk Wetboek. Pachtnormen worden jaarlijks aangepast. Een gespecialiseerd kantoor (rentmeesterij) regelt de pachtzaken voor Overijssel. Van Ameyde voert het tijdelijk beheer van gronden uit.

Aanmelden voor pacht

U dient er rekening mee te houden dat er gebruiksbeperkingen aan de orde kunnen zijn. Dit kan onderdeel zijn van het eventuele pachtaanbod en leggen we contractueel vast. Ook kan in 2024 eventueel sprake zijn van een bemestingsverbod op gronden in provinciaal eigendom.

  • U kunt zich ieder jaar opgeven van 1 juli tot en met 30 september via pachtloket.netVerwijst naar een andere website
  • U meldt zich aan voor het aankomende jaar.
  • Aanmelding betekent niet dat u automatisch recht op pachten hebt. U laat met uw aanmelding weten dat u interesse hebt.
  • De provincie kan ook op andere manieren kandidaten zoeken voor uitgifte van pachtgronden.
  • Vragen over Pacht? Neem contact op met Van Ameyde.

Hoe lang is pachten mogelijk?

  • Een perceel wordt maximaal 3 jaar aan dezelfde pachter verpacht.
  • Er is geen automatisch recht op 3 jaar pacht, het kan ook beperkt zijn tot 1 of 2 jaar.

Hoe weet u of u in aanmerking komt?

Rentmeesterskantoor Van Ameyde laat elke aanmelder weten of die in aanmerking komt voor uitgifte in pacht. Ook stelt het kantoor de pachtovereenkomsten op.

Wet- en regelgeving

In het Beleid- en uitvoeringskader tijdelijk beheer staat alle informatie over het pachten van Overijsselse gronden. Het beleidsstuk kan hier en daar iets aangepast worden (dit heet maatwerk pachter).