Innoveren

Provincie Overijssel helpt ondernemers die willen innoveren op weg. Dat doen we met een groot kennisnetwerk, subsidies en leningen. Als ondernemer werkt u steeds aan het verbeteren en vernieuwen van producten, diensten, en processen. Innovatie zorgt voor groei van uw bedrijf. Innovatie is ook belangrijk bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waarmee de provincie zich bezighoudt. Voorbeelden zijn schaarste van grondstoffen, klimaatverandering en vergrijzing. Daarom kunt u bij ons terecht voor ondersteuning bij uw innovatie.

Think East Netherlands

In Oost-Nederland werken we met elkaar aan innovatieve oplossingen voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. De plannen en ambities zijn samengevat in de Innovatieagenda Oost-Nederland en delen we vanuit het platform 'Think East Netherlands'Verwijst naar een andere website. Met deze innovatieagenda willen we het investeringsklimaat in onze provincie versterken. De provincies Gelderland en Overijssel, regio’s en Oost NL investeren in innovaties op het gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Oost-Nederland nodigt hiermee het Rijk en Europa uit om mee te investeren. Think East Netherlands en doe met ons mee.

Wie kan u verder helpen?

De innovatieloketten zijn het eerste aanspreekpunt voor al uw innovatievragen. Samen met u bekijken zij wat u nodig heeft. Gaat het om financiering? Zoekt u samenwerkingspartners? Of hebt u vooral behoefte aan kennis? Afhankelijk van uw vraag, brengen de innovatieloketten u in contact met de organisatie die u het beste verder kan helpen.

Provincie als eerste klant

Provincie Overijssel zoekt vernieuwende antwoorden op vraagstukken. Heeft u een innovatie die daarin past? Dan kunt u contact opnemen met de provincie. Wij zijn dan graag uw eerste klant. Bekijk onze vraagstukken in het Launching Customership programma.

Welke subsidies zijn er?

Voor alle fasen van innovatieontwikkeling is financiering beschikbaar. De innovatieloketten en Oost NL Verwijst naar een andere websitekunnen u hierbij adviseren. Enkele mogelijkheden: