Direct naar hoofdinhoud

Alle nieuwsonderwerpen

26 sollicitanten voor burgemeestersambt Losser

Vier vrouwen en tweeëntwintig mannen (35-65 jr) hebben bij de commissaris van de Koning Andries Heidema gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Losser.

Labels

Bestuur

LEADER weer open vanaf 2 april

Wie een goed idee heeft om de leefbaarheid van het platteland te versterken of te verbeteren kan vanaf 2 april daarvoor een subsidie aanvragen.

Labels

Natuur en landschap

Provinciale Staten steunen Vloedbeltverbinding

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 maart stemden de Statenleden met 39 voor en 7 tegen in met de komst van deze nieuwe provinciale weg tussen Almelo en Borne.

Labels

Provinciale Staten