Direct naar hoofdinhoud

Alle nieuws onderwerpen

Toekenning 30 miljoen Regio Deal

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe ontvangt 30 miljoen van het Rijk om verder te werken aan brede welvaart in de regio.

Labels

Economie

Nog meer impact maken met nieuwe Regio Deals

De Regio Deal die Twente Board heeft aangevraagd namens de ondernemers, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen en andere betrokken partijen in Twente, is gehonoreerd.

Labels

Economie

Verbreding Ettenlandsch kanaal van start

In het Natura 2000-gebied De Wieden worden in februari de eerste voorbereidende werkzaamheden rond de verbreding van het Ettenlandsch kanaal zichtbaar.

Labels

Water en Klimaat
Vaarwegen

Voorkom brand, houd batterij in stand

Als het gaat om hergebruik, dan verdienen batterijen meer aandacht. Nog te vaak worden batterijen namelijk in het restafval aangetroffen.

Labels

Energie
Natuur en landschap