Toegankelijkheidsverklaring

Lees de Toegankelijkheidsverklaring van de provincie Overijssel.

De provincie Overijssel wil dat iedereen zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van onze websites. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisenVerwijst naar een andere website EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor overijssel.nl en werkenbijoverijssel.nlVerwijst naar een andere website en is opgesteld op 28 november 2023.

Status toegankelijkheid

De status van deze website is: Status A, voldoet volledig.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: A - voldoet volledig

Op 7 november 2023 is het onderzoek naar de toegankelijkheid van Provincie Overijssel afgerond. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

Lees de gehele verklaring: Verklaring van Overijssel.nl | Invulassistent ToegankelijkheidsverklaringVerwijst naar een andere website

In deze samenvatting treft u de terugkoppeling aan van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan. In het technische rapport treft u een volledig overzicht aan van alle bevindingen. Hierin staat ook de scope en sample van het onderzoek vermeld: Samenvatting Rapport Provincie Overijssel WCAG 2.1