Toegankelijkheidsverklaring

Lees de Toegankelijkheidsverklaring van de provincie Overijssel.

Provincie Overijssel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.overijssel.nlVerwijst naar een andere website.

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Op 7 november 2023 is het onderzoek naar de toegankelijkheid van Provincie Overijssel afgerond. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

Lees de gehele verklaring: Verklaring van Overijssel.nl | Invulassistent ToegankelijkheidsverklaringVerwijst naar een andere website

In deze samenvatting treft u de terugkoppeling aan van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan. In het technische rapport treft u een volledig overzicht aan van alle bevindingen. Hierin staat ook de scope en sample van het onderzoek vermeld: Samenvatting Rapport Provincie Overijssel WCAG 2.1

Probleem met toegankelijkheid?

Loopt u ondanks onze inspanningen toch tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website  

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.