Huisstijl: labels bij samenwerkingen en subsidiëring

Een speciaal ontwikkeld label representeert de provincie als er sprake is van een subsidie of een samenwerking waarbij de provincie een (bescheiden) rol vervult.

Alle subsidieontvangers zijn verplicht om het beeldmerk van de provincie in combinatie met een bijschrift (genaamd samenwerken aan …) te plaatsen op alle in te zetten schriftelijke en digitale middelen die betrekking hebben op het subsidieproject. In de subsidieverstrekking staat welke versie voor u van toepassing is.

Voorbeeld staand en liggend formaat in kleur:

Downloads van verschillende labels bij samenwerking en subsidiëring: