Retail

Retail vervult een belangrijke functie voor een vitale stad. De provincie Overijssel zet zich, door middel van de Overijsselse Retailaanpak, in voor vitale centrumgebieden in de provincie. Het ondersteunen van centrumgebieden door ze onderscheidend, compact en attractief te maken zijn belangrijke onderdelen. Hierin is ruimte voor experiment, innovatie en transformatie. Het doel is het creëren van centra waar bezoekers graag komen en ondernemers kunnen floreren.

Wie kan u verder helpen?

Met de Overijsselse retailaanpak ondersteunen we toekomstbestendige retail in de centrumgebieden van Overijssel. Op basis van het koopstromenonderzoek, ontwikkelingen en aanvullende gesprekken hebben we de Overijsselse Retailaanpak ontwikkeld met daarin acht instrumentenVerwijst naar een andere website. Met deze instrumenten kan een gemeente, centrumorganisatie of ondernemer morgen aan de slag.

Welke subsidies zijn er?

Met de mkb voucher digitalisering investeert de provincie Overijssel in digitale diensten zodat contact publiek blijft (korte termijn) en eveneens inzet op innovatie in de sector voor langere termijn.