Subsidies

Gepubliceerd op 25 maart 2020

Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Het kan zijn dat u als subsidieontvanger of gesponsorde organisatie vanwege het coronavirus heeft besloten om de door de provincie gesubsidieerde activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan. Dat kan ook het geval zijn voor uw door de provincie gesponsorde activiteiten.

Lees de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op:

Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 1)
Werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Subsidie aanvragen op basis van de ASV

Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen voor Regio Deal Twente

Als uw project onderdeel is van de Regio Deal Twente, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen door gebruik te maken van het ASV formulier Regio Deal Twente.

Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek

Inloggen MijnOverijssel

Inloggen MijnOverijssel

Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) kunt u inloggen op MijnOverijssel, daar vindt u een overzicht van uw aanvragen.

LET OP: als u een subsidie wilt aanvragen voor één van de Europese regelingen (POP3) heeft u minimaal niveau EH2+ nodig. Op het pop3-webportal kunt u hier meer over lezen. Aanvragen via DigiD is alleen mogelijk als u subsidie aanvraagt voor de Jonge Landbouwers regeling!

Informatie over het aanvragen van een subsidie

Hoe vraagt u subsidie aan?

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een subsidie. Ook leggen wij uit wat er gebeurt nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

Niet alle kosten die u opgeeft komen voor subsidie in aanmerking. De kosten die wel voor subsidie in aanmerking komen hebben wij verdeeld in 4 soorten kosten.

Meld wijzigingen in uw project

Als u subsidie heeft gekregen en er verandert iets in uw project dan moet u dit melden. Lees wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u wijzigingen niet meldt.

Eindverantwoording en vaststelling

Nadat uw project is afgelopen moet u bewijzen dat u de activiteiten waarvoor u subsidie kreeg heeft uitgevoerd. Wij noemen dit de eindverantwoording. Dit geldt niet voor alle subsidies. Lees meer over de verantwoording van uw subsidie.

Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is het bedrag dat wij beschikbaar stellen voor een subsidieregeling voor een bepaalde periode. Dit is meestal een jaar.
Hier vindt u de subsidieplafonds van 2020.

Openbaar subsidieregister

In het openbaar subsidieregister kunt u lezen hoeveel subsidie wij hebben gegeven en aan wie. Het register wordt regelmatig bijgewerkt.

Wet- en Regelgeving

Een subsidie is een financiële bijdrage van een overheid voor bepaalde activiteiten van een aanvrager. Wij kunnen de subsidie alleen geven op basis van een aantal wettelijke documenten.

Staatssteun (kennisgeving)

Hier vindt u subsidies die verleend zijn op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).