N751 Daarle - Groot onderhoud

We gaan onderhoud uitvoeren aan de N751 bij Daarle, zodat deze weg weer tenminste 12 jaar gebruikt kan worden. Door verschillende maatregelen in het project zorgen we voor een betere verkeersveiligheid en regionale bereikbaarheid.

We zijn verheugd u op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen omtrent het groot onderhoud aan de N751 bij Daarle. In navolging van de presentatie van het concept-ontwerp tijdens de inloopavond in mei 2023, hebben we hard gewerkt aan het definitieve ontwerp en de voorbereidingen voor de uitvoering. We zijn verheugd te melden dat TWW Wegenbouw is geselecteerd als de aannemer voor het project, en de aanbestedingsprocedure succesvol is afgerond.

Soort werkzaamheden

Bij groot onderhoud gaat het om het één op één vervangen van het asfalt van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Door het asfalt en de markeringen op de hoofdrijbaan te vervangen blijft het een veilige weg voor de weggebruikers. Ook worden er plaatselijk herstelwerkzaamheden verricht aan het fietspad. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bebouwde kom, ongeveer van bebouwde kom bord tot bebouwde kom bord, tussen hectometerpaal 9,550 en hectometerpaal 8,300. Er zijn geen plannen voor een volledige reconstructie van de bebouwde kom.

Planning

De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn gestart, waarbij bouwkundige vooropnames plaatsvinden bij mensen die dicht bij de weg wonen. Deze vooropnames stellen ons in staat om eventuele veranderingen in de directe omgeving tijdens en na de werkzaamheden goed te monitoren. Meer informatie hierover volgt binnenkort. De daadwerkelijke werkzaamheden starten in maart 2024. De exacte startdatum wordt op een later moment bekendgemaakt. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van het bestemmingsverkeer zo goed mogelijk te laten verlopen. Tijdens de werkzaamheden zal het doorgaande verkeer gestremd zijn en omgeleid worden.

Verkeersveiligheid

Samen met de gemeente Hellendoorn kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. Naast het gewone onderhoud aan de weg, kijken we naar verschillende dingen. Enkele punten die in de ontwerpfase onderzocht worden zijn:

  • De logica en veiligheid van de fietsroutes aan de westzijde van de N751.
  • Het creëren van extra ruimte voor groen ten koste van (onnodige) verharding.
  • Verbeterde fietsoversteek ten hoogte van de Hellendoornseweg (Hervormde kerk).
  • Klaar-oversteek voor schoolgaande kinderen ter hoogte van de Evert Jan Boschweg.
  • Komslinger bij de entree van de bebouwde kom van Daarle.
  • We brengen een “middennaald” in beton aan om de snelheid af te remmen.

Informatie

Om bewoners en weggebruikers te informeren over de plannen en de werkzaamheden, organiseren wij twee informatieavonden.

De eerste was georganiseerd op 31 mei 2023 en ging over de scope van het project met het geplande onderhoud en de lokale verbeteringen aan de verkeersveiligheid. De uitkomst en enkele opmerkingen heeft de provincie verder uitgewerkt in het definitieve plan.

De tweede inloopbijeenkomst wordt georganiseerd in medio februari 2024 om bewoners en weggebruikers te informeren over de realisatie. Hoe we het project gaan uitvoeren en wat dit voor de omgeving betekent. Ook zal de aannemer zich dan voorstellen. U ontvangt binnenkort een uitnodiging met meer details over deze avond.