vechtdal
Dichter op de Vecht

Wie in een bootje op de Vecht vaart, kan straks genieten van het gedicht op de pijlers van de Vechtbruggen.

Ruimte voor de Vecht

Gepubliceerd op 16 september 2016

Het programma

De Overijsselse Vecht is de grootste van de kleine en de kleinste van de grote rivieren van Nederland. De bron van de Vecht ligt in de buurt van Darfeld, het Duitse Münsterland. De rivier is 167 kilometer lang. Ten noordwesten van Zwolle vloeit de Vecht samen met het Zwartewater.

Samen met dertien partners streeft de provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

Brugpoëzie door het hele Vechtdal

“Niet weids, niet groots, maar weergaloos”, zo luidt de eerste regel van het gedicht Overijsselse Vecht van de landelijk bekende Dalfser dichter Koos Geerds. De twee beginregels van het gedicht worden maandag 7 november aangebracht op de pijlers van de Berkummerbrug aan de Kranenburgwegover de Vecht  in Zwolle.

Met twee regels per brug wordt het hele twaalfregelige gedicht gepubliceerd op de zes bruggen van het Vechtdal. In de loop van drie weken zijn onder andere de Blauwe Bogenbrug van Dalfsen, de Hessel Mulertbrug in Ommen en de Europawegbrug in Hardenberg aan de beurt.

Aannemersbedrijf Platenkamp bevestigt de roestvrij stalen letters van zo’n 40 centimeter hoog aan de brugpijlers. De lengte van de regels varieert van 5 tot 8 meter.

Het programma Ruimte voor de Vecht is opdrachtgever van het project, Okra Landschapsarchitecten en Thecla van Dijk zorgden voor het concept en de uitvoering.

Het scheepvaartverkeer op de Vecht kan nu in de zomer genieten van de dichtregels die voornamelijk onder de bruggen te zien zijn. Vanaf het land is een nieuwsgierig makend gedeelte zichtbaar.

Gedicht Overijsselse Vecht

Overijsselse Vecht

Niet weids, niet groots, maar weergaloos

in almaar eender beeld ontwijken;

zijn spiegel beurt de hemel op,

vóór hem lokt steeds een nieuwe einder;

bestemming is waar hij voor leeft,

volharding is waar hij voor kiest;

scheppend ontwerpt hij zijn bereik,

zijn visioen, zijn stroomgebied;

hij kent jouw hartstocht, jouw plezier,

koestert jouw hoop, weegt elke daad;

een kleine Saksische rivier

die naar het Zwarte Water gaat.

Koos Geerds, 2014

Onze projecten op de kaart

Video: Ruimte voor de Vecht

Uitzicht over de Vecht vanaf De Stokte in Dalfsen

Uitzicht over de Vecht vanaf De Stokte in Dalfsen

Werkbezoek college: "Van stinksloot naar prachtrivier"

Begin dit jaar stelden Provinciale Staten het uitvoeringsprogramma voor 2016 - 2018 vast. Een goed moment om terug te blikken op wat er in de periode vanaf 2009 allemaal is gedaan aan ‘De grootste van de kleine rivieren in Nederland’.

Maar vooral ook om eens samen met de mensen in het Vechtdal vooruit te kijken. Een tocht langs een prachtrivier die nog niet zo heel lang geleden door sommigen oneerbiedig als 'stinksloot' werd bestempeld.

Jij & Ruimte voor de Vecht

Hoe krijgt u zelf te maken met Ruimte voor de Vecht?

Het Haersterveer bij Zwolle laat de sfeer zien van het Vechtdal

Hardenberg - Ommen

Voor het traject Hardenberg - Ommen voorziet het programma Ruimte voor de Vecht in een omvorming van de rivier. De Vecht krijgt hier zijn karakteristieke meandering terug.

Contact

Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 87 51
Email: ruimtevoordevecht@overijssel.nl