ruimte voor de vecht
Vechtdaldag 2016

Ruim 200 bezoekers openden de poort van het Vechtdal, en ontdekten daar een verrassend stukje Vecht bij Zwolle!

Ruimte voor de Vecht

Gepubliceerd op 16 september 2016

Vrijdag 16 september Vechtdaldag

Gedeputeerde Bert Boerman en prins Willem Vechtan

Gedeputeerde en voorzitter Bert Boerman van Ruimte voor de Vecht dankt prins Vechtan bij de opening van de Poort van het Vechtdal

Vechtdaldag 2016: Poort Vechtdal geopend

Met een plechtige proclamatie opende prins Wilhelmus Vechtan op vrijdag 16 september de Poort van het Vechtdal.

Gedeputeerde en voorzitter van Ruimte voor de Vecht Bert Boerman nam de proclamatie met genoegen in ontvangst. Tegenover de 200 bezoekers bedankte hij vooral de dertien partners die gezamenlijk  van Ruimte voor de Vecht zo'n succes hebben gemaakt.

Daarop volgden de excursies per boot, fiets, te voet of per bus naar de uithoeken van dit schitterende stukje Vechtdal ten Noorden van Zwolle.

Video-impressie

De organisatie van de Vechtdaldag 2016 bedankt alle deelnemers. Uw inbreng zorgde voor een inspirerende en gezellige dag.

TV Dalfsen impressie

Onze projecten op de kaart

Het programma

De Overijsselse Vecht is de grootste van de kleine en de kleinste van de grote rivieren van Nederland. De bron van de Vecht ligt in de buurt van Darfeld, het Duitse Münsterland. De rivier is 167 kilometer lang. Ten noordwesten van Zwolle vloeit de Vecht samen met het Zwartewater.

Samen met dertien partners streeft de provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.
Adviseurs voor de Toekomst 2016

Adviseurs 2016: volwassen plannen van middelbare scholieren

Duurzaam schoon drinkwater in Overijssel en een aantrekkelijke en veilige Vecht. Deze onderwerpen stonden centraal tijdens Adviseurs van de Toekomst 2016.

Uit 23 deelnemende schoolklassen gingen de adviseurs van Groene Welle Zwolle met de eerste prijs naar huis. Zij presenteerden een spectaculair en tegelijkertijd professioneel plan om de aantrekkelijkheid van de Vecht bij Dalfsen te verhogen. De Vechtotter van Carolus Clusius (Zwolle) ontving de publieksprijs met een plan voor duurzaam toerisme in het Vechtdal.

Het jaarlijkse eindevenement van Adviseurs van de Toekomst wordt georganiseerd door de partners van Ruimte voor de Vecht en Duurzaam drinkwater in Overijssel, in samenwerking met Natuur & Milieu Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens.

Na de levendige markt, een pittige pitch en de roeiwedstrijden vond een spannende en onderhoudende finale plaats in de Statenzaal van de provincie. Deze ging tussen teams van Groene Welle Hardenberg, Carolus Clusius uit Zwolle, Het Groene Lyceum, Canisius uit Almelo en Groene Welle Zwolle.  Juryvoorzitter gedeputeerde Bert Boerman gaf alle 240 aanwezige scholieren een pluim: “Jullie enthousiasme en betrokkenheid bij schoon water en een veilige rivier geven ons goede hoop voor de toekomst van Overijssel.” Innovatieve en tegelijkertijd goed uitvoerbare plannen passeerden de revue. Zo presenteerde het team Mission Green (Canisius, Almelo) een overzicht van bedreigingen van het grondwater in Overijssel, plus de oplossingen. Het Groene Lyceum kwam zelfs met een communicatiecampagne voor schoon drinkwater in grondwaterbeschermingsgebieden. Groene Welle Hardenberg tot slot boekte concrete afspraken met hun plan voor een fleurige beplanting van Hardenberg. Zowel wethouder Jannes Janssen (Hardenberg) als wethouder Maurits von Martels (Dalfsen) vroegen het team op de koffie, om hun ideeën eens nader te bespreken.

Video: Ruimte voor de Vecht

Uitzicht over de Vecht vanaf De Stokte in Dalfsen

Uitzicht over de Vecht vanaf De Stokte in Dalfsen

Werkbezoek college: "Van stinksloot naar prachtrivier"

Begin dit jaar stelden Provinciale Staten het uitvoeringsprogramma voor 2016 - 2018 vast. Een goed moment om terug te blikken op wat er in de periode vanaf 2009 allemaal is gedaan aan ‘De grootste van de kleine rivieren in Nederland’.

Maar vooral ook om eens samen met de mensen in het Vechtdal vooruit te kijken. Een tocht langs een prachtrivier die nog niet zo heel lang geleden door sommigen oneerbiedig als 'stinksloot' werd bestempeld.

Jij & Ruimte voor de Vecht

Hoe krijgt u zelf te maken met Ruimte voor de Vecht?

Het Haersterveer bij Zwolle laat de sfeer zien van het Vechtdal

Hardenberg - Ommen

Voor het traject Hardenberg - Ommen voorziet het programma Ruimte voor de Vecht in een omvorming van de rivier. De Vecht krijgt hier zijn karakteristieke meandering terug.

Contact

Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 87 51
Email: ruimtevoordevecht@overijssel.nl