Over Overijssel

Gepubliceerd op 27 maart 2019

Overijssel maken we samen!

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties. De provincie werkt en is er voor u. Samen bepalen wij de toekomst van onze provincie.

Informatie over Overijssel

Wat doet de provincie Overijssel? Wat zijn Provinciale en Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning? Wat zijn de hoofdthema's van de komende vier jaar? Lees alles over de Provincie Overijssel, bekijk de publieksfilm en download het bijbehorend boekje over onze provincie.

Organisatieonderdelen

De provinciale organisatie wordt gevormd door een directie en acht afdelingen met hun werkvelden. De organisatiestructuur vindt u in het organogram.

Zaken doen met provincie

Hier vindt u de inkoopvoorwaarden en de belangrijkste informatie over de wijze waarop de provincie Overijssel Interim Professionals inkoopt, via brokers en de Inzetdesk provincie Overijssel.

Provinciehuis

De commissaris van de koning en de leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten vergaderen in het provinciehuis. U kunt deze vergaderingen bijwonen. Ook kunt u een rondleiding door het gebouw krijgen.