Over het project N340/N48

Gepubliceerd op 12 december 2018

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto's vanuit het oosten van Overijssel via de Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377) naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Daarnaast is de Vechtdal Verbinding niet duurzaam en veilig ingericht. Om het verkeer ook op de langere termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft de provincie besloten de Vechtdal Verbinding aan te passen.

Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid

Momenteel maken ongeveer 14.500 voertuigen dagelijks gebruik van de N340. Richting 2020 verwacht de provincie een verdere groei van het aantal voertuigen. Ook gebeuren er op de N340 nog teveel ongelukken (93 slachtoffers in de periode 2001-2005). De weg moet dus ook veiliger worden.

Voorbereidingsfase

De gemaakte ontwerpen zijn inmiddels besproken met de betrokken gemeentes en getoetst op haalbaarheid. In februari 2016 besloten Provinciale Staten om variant A (zie nieuwsbrief december 2015) uit te voeren. Ook maakten zij extra budget vrij om knooppunt Varsen aan te pakken en een fietstunnel onder de N48 te realiseren. Momenteel worden voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch- en bodemonderzoek. Daarnaast bereiden we de aanbesteding voor en gaan we verder met de grondverwerving.

Update 12 december 2018: de provincie Overijssel is voornemens het werk te gunnen aan BAM Infra. BAM Infra heeft in zijn aanbieding aangegeven dat zij alle optimalisatiemaatregelen uit gaan voeren.