Scope

Gepubliceerd op 27 november 2017

Het project ‘Groot Onderhoud N737’ kan gebruikt worden als een ‘showcase’ voor innovaties. Dit is om innovatie maximaal te ondersteunen en aan te moedigen. Er zijn doelstellingen (per onderdeel) om bedrijven uit te dagen innovatief te werk te gaan. De provincie zet dit project op de markt met een concurrentiegerichte dialoog.

Het project N737 Enschede-Deurningen is in deze fase gekomen om de volgende redenen:

  • Vanuit het programma Innovatiedriehoek (Technology Base – Kennispark Twente – Hart van Zuid/High Tech Systems Park) is er een grote  behoefte aan innovaties en het versterken van de regio Twente.
  • Het project moet een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen uit de omgevingsvisie, het coalitieakkoord en de begroting.
  • Voorbeeldproject van integreren, stimuleren en faciliteren innovatie en duurzaamheid.

Verwachte resultaten

De provincie verwacht na de voorbereiding en realisatie van het project de volgende resultaten:

  • verbetering levensduur en duurzaamheid van de verschillende assets (onderdelen)
  • verbetering van de verkeersveiligheid
  • verbetering van de leefbaarheid
  • minder onderhoudskosten
  • meer werkgelegenheid in de regio (Overijssel)
  • werkende innovatieve oplossingen die de mogelijkheid hebben om op grotere schaal gebruikt te worden