Werkzaamheden Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 7 juni 2019

Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo-De Haandrik

De boordvoorzieningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik voldoen niet overal meer. Op sommige plekken zijn de damwanden aan het eind van hun levensduur. Op andere plekken moeten damwanden worden verankerd of gordingen worden vervangen. In 2019 pakken wij diverse trajecten aan zodat de veiligheid van gebruikers van het kanaal en directe omgeving blijft geborgd en constructies weer jaren mee kunnen.

Contact

Elja Beld - omgevingsmanager voor het project boordvoorzieningen Kanaal Almelo De Haandrik

Telefoonnummer: 06 30 44 81 09
E-mailadres: e.beld@overijssel.nl

Werkzaamheden 2019

In 2019 worden naar verwachting drie trajecten aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats in Vriezenveen, Daarlerveen en Vroomshoop. De exacte locaties zijn op onderstaande tekeningen weergegeven.

De planning voor de uitvoering is om in juni te starten in Vriezenveen en na de zomervakantie in Daarlerveen en Vroomshoop. De provincie Overijssel voert momenteel onderzoek uit naar het ontstaan van schades aan woningen langs het kanaal. De werkzaamheden aan de boordvoorzieningen en het onderzoek naar de schades worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Er wordt ondertussen ook onderzocht welke trajecten nog meer worden aangepakt. Hierover zal in de loop van 2019 meer bekend worden.

Locatie Vriezenveen

Werkzaamheden ter hoogte van Vriezenveen (traject 2)

Locatie Daarlerveen

Werkzaamheden ter hoogte van Daarlerveen (traject 4)

Locatie Vroomshoop

Werkzaamheden ter hoogte van Vroomshoop (traject 6)

Actueel