Werkzaamheden Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 19 juli 2018

Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo - De Haandrik

De boordvoorzieningen langs Kanaal Almelo - De Haandrik voldoen niet overal meer. Op sommige plekken zijn de damwanden aan het eind van hun levensduur, op andere plekken moeten damwanden worden verankerd of moeten gordingen worden vervangen. In 2018 en 2019 pakken wij diverse trajecten aan zodat de veiligheid van gebruikers van het kanaal en directe omgeving blijft geborgd en constructies weer jaren mee kunnen.

Contact

Elja Beld - omgevingsmanager voor het kanaal

Telefoonnummer 06 30 44 81 09
E-mailadres: e.beld@overijssel.nl

Werkzaamheden 2018

Momenteel wordt hard gewerkt aan het vaststellen van de definitieve opgave. Zodra deze bekend is, wordt deze op deze site gepubliceerd.

Aansluitend hierop zullen voorbereidende werkzaamheden worden opgestart. In de loop van 2018 zal meer duidelijk worden over de planning van de uitvoering. Ook daarover informeren wij u verder op deze site. De verwachting is dat de daadwerkelijke uitvoering (op locatie) zal aanvangen in kwartaal 4 van 2018. Uiterlijk 31 december 2019 moeten alle werkzaamheden gereed zijn.

Voorbereidingen voor de realisatie van een natuurvriendelijke oever in Gramsbergen, waar aanpak van de boordvoorzieningen wordt gecombineerd met het verhogen van natuurwaarden, zijn inmiddels wel afgerond.

De natuurvriendelijke oever is klaar

Begin juni 2018 zijn de werkzaamheden aan de natuurvriendelijke oever langs het Kanaal Almelo – De Haandrik bij Gramsbergen afgerond. De oever is prachtig geworden.