Werkzaamheden Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 8 augustus 2019

Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo-De Haandrik

De boordvoorzieningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik voldoen niet overal meer. Op sommige plekken zijn de damwanden aan het eind van hun levensduur. Op andere plekken moeten damwanden worden verankerd of gordingen worden vervangen. In 2019 pakken wij diverse trajecten aan zodat de veiligheid van gebruikers van het kanaal en directe omgeving blijft geborgd en constructies weer jaren mee kunnen.

Uitgangspunt voor de werkzaamheden is het vervangen van damwanden op die plekken waar dat nodig is. Dit kan betekenen dat aan de ene zijde van het kanaal wel werkzaamheden worden uitgevoerd en aan de andere kant niet. Dat komt omdat de staat van de damwanden lokaal zeer verschillend kan zijn. De precieze oorzaak daarvan is niet bekend. We controleren, als beheerder van het kanaal, regelmatig de staat van de damwanden die voorlopig nog niet worden vervangen.

Contact

Elja Beld - omgevingsmanager voor het project boordvoorzieningen Kanaal Almelo De Haandrik

Telefoon: 06 30 44 81 09
E-mail: e.beld@overijssel.nl

Werkzaamheden 2019

In 2019 worden drie trajecten aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats in Vriezenveen, Daarlerveen en Vroomshoop. De exacte locaties zijn op onderstaande tekeningen weergegeven. De werkzaamheden zijn in Vriezenveen in mei en juni uitgevoerd en ook afgerond. Na de zomervakantie wordt in Daarlerveen en Vroomshoop gestart.

Naar verwachting wordt op 20 augustus 2019 gestart met de voorbereidende werkzaamheden en een week later met het daadwerkelijk vervangen van damwanden.  Alle bewoners binnen het invloedsgebied van 50 meter vanaf het hart van de werkzaamheden ontvangen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een informatiebrief. Deze brief zal onder andere ingaan op de planning van de werkzaamheden en het plaatsen van trillingsmeters aan woningen en gebouwen.

De provincie Overijssel voert momenteel onderzoek uit naar het ontstaan van schades aan woningen langs het kanaal. De werkzaamheden aan de boordvoorzieningen en het onderzoek naar de schades worden zorgvuldig op elkaar afgestemd.  Er wordt ondertussen ook onderzocht welke trajecten nog meer worden aangepakt. Hierover zal in de loop van 2019 meer bekend worden.

Locatie Vriezenveen

Werkzaamheden ter hoogte van Vriezenveen (traject 2)

Locatie Daarlerveen

Werkzaamheden ter hoogte van Daarlerveen (traject 4)

Locatie Vroomshoop

Werkzaamheden ter hoogte van Vroomshoop (traject 6)

Actueel