Werkzaamheden Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 19 september 2019

Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo-De Haandrik

De boordvoorzieningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik voldoen niet overal meer. Op sommige plekken zijn de damwanden aan het eind van hun levensduur. Op andere plekken moeten damwanden worden verankerd of gordingen worden vervangen. In 2019 pakken wij diverse trajecten aan zodat de veiligheid van gebruikers van het kanaal en directe omgeving blijft geborgd en constructies weer jaren mee kunnen.

Uitgangspunt voor de werkzaamheden is het vervangen van damwanden op die plekken waar dat nodig is. Dit kan betekenen dat aan de ene zijde van het kanaal wel werkzaamheden worden uitgevoerd en aan de andere kant niet. Dat komt omdat de staat van de damwanden lokaal zeer verschillend kan zijn. De precieze oorzaak daarvan is niet bekend. We controleren, als beheerder van het kanaal, regelmatig de staat van de damwanden die voorlopig nog niet worden vervangen.

Contact

Elja Beld - omgevingsmanager voor het project boordvoorzieningen Kanaal Almelo-De Haandrik

Telefoon: 06 30 44 81 09
E-mail: e.beld@overijssel.nl

Werkzaamheden 2019

In 2019 worden drie trajecten aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats in Vriezenveen, Daarlerveen en Vroomshoop. De exacte locaties zijn op onderstaande tekeningen weergegeven. De werkzaamheden in Vriezenveen zijn in mei en juni uitgevoerd en afgerond. Na de zomervakantie zijn de werkzaamheden in Daarlerveen gestart. De werkzaamheden in Vroomshoop starten dit najaar.

De provincie Overijssel voert momenteel onderzoek uit naar het ontstaan van schades aan woningen langs het kanaal. De werkzaamheden aan de boordvoorzieningen en het onderzoek naar de schades worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Ondertussen onderzoekt de provincie op welke andere trajecten de damwanden worden vervangen. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2019 hier meer informatie over bekend wordt.

Locatie Vriezenveen

Werkzaamheden ter hoogte van Vriezenveen (traject 2)

Locatie Daarlerveen

Werkzaamheden ter hoogte van Daarlerveen (traject 4)

Locatie Vroomshoop

Werkzaamheden ter hoogte van Vroomshoop (traject 6)

Actueel

10
dec
2019
20
nov
2019