Regionale Veiligheid

Gepubliceerd op 20 november 2017

Veiligheid is de kans op ongelukken zo klein mogelijk maken. Bijvoorbeeld als gevolg van de productie, verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Aanpak van de verkeersonveiligheid zorgt voor minder doden en gewonden in het verkeer. Ook de aanpak van criminaliteit blijft belangrijk.

Risicokaart

De risicokaart is een interactieve plattegrond. U vindt er informatie over de soorten risico’s bij u in de buurt. Ook biedt de kaart advies over wat u kunt doen als er iets gebeurt.

Externe veiligheid

Beperking risico's als gevolg van de productie, verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen.