Vastgoed & grond

Gepubliceerd op 5 augustus 2015

Grondzaken & Grondbeleid

Grondzaken actueel

Objecten op dit moment in de verkoop: compleet overzicht.

Grondbeleid en instrumenten

Grondzaken

De provincie heeft het team Grondzaken dat voor verschillende projecten of programma’s gronden en gebouwen aankoopt, verkoopt en tijdelijk beheert.

In de Nota Grondbeleid 2015 (pdf, 420 kB) staat uitgebreid aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen.

Informatie over de verschillende projecten of programma’s vindt u via de volgende links:

www.overijssel.nl/ehs

www.overijssel.nl/wegenprojecten

Zolang gronden en gebouwen nog niet nodig zijn voor de projecten en programma's, worden deze verhuurd en verpacht.  Voor het beleid is de provincie zelf verantwoordelijk. Voor de uitvoering heeft de provincie de beheerorganisatie  Eelerwoude geselecteerd.

Gronden en gebouwen die niet worden gebruikt voor projecten of programma’s worden verkocht. De provincie werkt hierbij samen met makelaars of notarissen. Totdat ze worden verkocht, worden deze gronden en gebouwen verhuurd of verpacht.

Het team grondzaken is telefonisch te bereiken op tel. 038-499 7600 of per e-mail: Grondzaken@overijssel.nl

Contact

Team Grondzaken

Provincie Overijssel

Tel. 038 499 8899

grondzaken@overijssel.nl