Vastgoed & grond

Gepubliceerd op 5 augustus 2015

Grondzaken & Grondbeleid

Grondzaken actueel

Objecten op dit moment in de verkoop: compleet overzicht.

Grondbeleid en instrumenten

Het grondbeleid van de provincie Overijssel

De provincie koopt gronden en vastgoed aan, verkoopt of ruilt deze, verhuurt gebouwen tijdelijk en verpacht gronden eenjarig.

Als overheid is zij een bijzondere speler op deze markt. Zij houdt zich aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de regels rond aanbesteding. Ook moet het geven van ongeoorloofde staatssteun worden voorkomen. In de door Provinciale Staten vastgestelde provinciale nota grondbeleid 2015 (pdf, 249 kB) (pdf, 249 kB) staat beschreven op welke beleidsmatige en verantwoorde wijze de provincie handen en voeten geeft aan de uitvoering van aankoop, verkoop en tijdelijk beheer.

De provincie Overijssel heeft gronden en vastgoed in structureel eigendom zoals de provinciale (vaar)wegen en het provinciehuis. Deze gebruikt de provincie dus zelf. Daarnaast is de provincie ook eigenaar van veel gronden en gebouwen die ze niet zelf gebruikt. Deze gronden en gebouwen zijn aangekocht voor verschillende provinciale projecten of programma’s. Zolang deze gronden en gebouwen nog niet nodig zijn voor het provinciale project kunnen deze gebouwen en gronden vaak nog gewoon worden verpacht.

Kan ik grond of een gebouw kopen, pachten of huren?

De meeste gronden en gebouwen worden door de provincie tijdelijk verpacht of verhuurd in afwachting van een definitieve bestemming. Ook kunnen gronden en gebouwen als restobjecten worden bestempeld en kunnen ze worden verkocht. Zolang er nog geen zicht op verkoop is, is pacht of verhuur van deze gronden en gebouwen mogelijk.

Voor de tijdelijke verhuur en de pacht heeft de provincie een beheerorganisatie geselecteerd die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verhuur en de pacht. Het beleid en de condities voor tijdelijk beheer zijn een verantwoordelijkheid van de provincie. Voor de verkoop van de gronden en gebouwen selecteert de provincie makelaars of notarissen die het onroerend goed in de markt zetten of openbaar verkopen via inschrijving.

Aankoop gronden en gebouwen.

Voor meer informatie over de projecten waarvoor de provincie gronden en gebouwen aankoopt, zie onderstaande links:

www.overijssel.nl/ehs

www.overijssel.nl/wegenprojecten

Contact

Team Grondzaken

Provincie Overijssel

Tel. 038 499 8899

grondzaken@overijssel.nl