Vastgoed & grond

Gepubliceerd op 2 oktober 2017

Grondzaken & Grondbeleid

Grondbeleid en instrumenten

Grondzaken

De provincie heeft het team Grondzaken dat voor verschillende projecten of programma’s gronden en gebouwen aankoopt, verkoopt en tijdelijk beheert.

In de Nota Grondbeleid 2015 (pdf, 420 kB) staat uitgebreid aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen.

Informatie over de verschillende projecten of programma’s vindt u via de volgende links:

www.overijssel.nl/ehs

www.overijssel.nl/wegenprojecten

Zolang gronden en gebouwen nog niet nodig zijn voor de projecten en programma's, worden deze verhuurd en verpacht.  Voor het beleid is de provincie zelf verantwoordelijk. Voor de uitvoering heeft de provincie de beheerorganisatie  Eelerwoude geselecteerd.

Gronden en gebouwen die niet worden gebruikt voor projecten of programma’s worden verkocht. De provincie werkt hierbij samen met makelaars of notarissen. Totdat ze worden verkocht, worden deze gronden en gebouwen verhuurd of verpacht.

Het team grondzaken is telefonisch te bereiken op tel. 038-499 8300 of per e-mail: Grondzaken@overijssel.nl

Grondzaken actueel

De openbare inschrijving verkoop landbouwpercelen 2017 is gesloten.
In dit overzicht vindt u het hoogste bod per kavel (pdf, 119 kB).

Over objecten (gebouwen en kavels) die op dit moment te koop zijn vindt u via deze link meer informatie.

Contact

Team Grondzaken

Provincie Overijssel

Tel. 038 499 83 00

grondzaken@overijssel.nl