Grond en Gebouwen

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Team Grondzaken koopt, verkoopt en beheert gronden en gebouwen voor verschillende projecten of programma’s. Aankoop en verkoop gaan via makelaars en notarissen. De voorwaarden staan in de Nota Grondbeleid 2015 (pdf, 420 kB). Ook is er de mogelijkheid om te pachten.

Daarnaast is het mogelijk voor particulieren en natuurorganisaties om natuurgrond te kopen en te beheren. Bij de verkoop stelt de provincie eisen aan het beheer.

Contact

Team Grondzaken
Telefoonnummer: 038 499 83 00
E-mailadres: grondzaken@overijssel.nl

Verkoop gebouwen en bouwgrond

De provincie verkoopt gronden en gebouwen die niet nodig zijn voor projecten of andere bestemmingen. De verkoop gebeurt in samenwerking met makelaars en notarissen.

Verkoop landbouwgrond

De provincie verkoopt regelmatig landbouwgrond die niet nodig is voor projecten of andere bestemmingen.

Verkoop natuurgrond

Particulieren en natuurorganisaties kunnen natuurgrond kopen van de provincie. De grond blijft na de aankoop ook natuurgrond.

Op dit moment heeft de provincie geen natuurgrond in de verkoop. Als er natuurgrond in de verkoop komt, kunt u dat op deze pagina lezen.

Grond pachten

U kunt zich aanmelden als belangstellende voor pacht van een landbouwperceel. Dit kan elk jaar van 1 juli tot en met 30 september. U meldt zich dan aan voor het aankomende jaar. Aanmelden geeft geen recht op het pachten van een perceel. De provincie kan ook op andere manieren kandidaten zoeken voor uitgifte van pachtgronden.

Tijdelijke verhuur

De provincie Overijssel heeft woningen beschikbaar voor tijdelijke bewoning. Vastgoedbeheerorganisatie Camelot beheert de woningen. Bij interesse kunt u contact opnemen met Camelot.

Projecten en programma's

Informatie over de verschillende projecten of programma’s vindt u via de volgende links:

Ontwikkelopgave Natura2000/Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Wegenprojecten provincie Overijssel