Gastvrij Overijssel

Gepubliceerd op 27 juni 2016

In Overijssel werken de verschillende toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel.

Doel

Doel van de samenwerking is om door marktgerichte samenwerking in de toeristische sector verbetering van het toeristisch aanbod, verhoging van het aantal bezoeken en vakanties aan Overijssel en merkbaar hogere bestedingen te realiseren.

Het samenwerkingsverband Gastvrij Overijssel kent de volgende samenstelling:

Een Kerngroep bestaande uit KHN, HISWA, Recron, MO, VNO-NCW, KvK en MKB-Nederland. De Provincie Overijssel, Regio Twente, hogescholen Saxion en Windesheim en ANWB zijn adviseurs.

Gastvrij Overijssel ziet voor zichzelf de volgende taken weggelegd:

  • Klankbord en aanjager van projecten op het gebied van marketing, duurzaamheid en innovatie, passend binnen het manifest "Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0" (februari 2015);
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan overheden, ondernemers en organisaties inzake onderwerpen op het gebied van gastvrijheidseconomie;
  • Vertaling van landelijke thema van Gastvrij Nederland naar regionale/provinciale schaal;
  • Adviserende rol ten aanzien van regionale en provinciale processen;
  • Belangenbehartiging en lobby ten behoeve van de gastvrijheidseconomie in Overijssel.

gehandicapte man in Gieterse punter


Samen Sterker in Gastvrij Overijssel

Blader online door het magazine over samenwerken en vernieuwen in de vrijetijdseconomie van Overijssel.

Blader door Samen Sterker in Gastvrij Overijssel