Marketing & Promotie

Gepubliceerd op 7 september 2016

Promotie en marketing van toeristisch-recreatieve producten in Overijssel is een belangrijk instrument ter versterking van de vrijetijdseconomie en werkgelegenheid. In Overijssel is Marketing Oost (MO) hiervoor verantwoordelijk.

MO heeft hun marketingplan vastgelegd in een meerjarenstrategie. Met de financiering vanuit de provincie wordt ingezet op:

- samenwerking tussen de toeristische regiomerken in Overijssel;

- samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme ne Congressen (NBTC). Met het NBTC worden enkele zogenoemde 'metrolijnen' ontwikkeld die buitenlandse bezoekers moeten verleiden om naar Overijssel te komen.

- Campagne 'Over de IJssel', voor met name het nationale toerisme.

De betrokken ondernemers en gemeenten onderschrijven de aanpak en leveren de komende jaren hun bijdrage aan het versterken van de regionale economie.

Vijf toeristische merken

Overijssel kent vijf toeristische merken met elk hun gebiedseigen kenmerken en onderscheidend vermogen.

  1. Waterreijk Weerribben-Wieden
  2. Vechtdal Overijssel
  3. IJsseldelta
  4. Salland
  5. Twente

Deze regio's zijn buiten Overijssel echter nog te weinig bekend. De kwaliteiten van de toeristische sector in Overijssel worden met behulp van promotie en marketing indringender onder de aandacht gebracht. De Hanze  als thema behoort hier ook toe.

Wandelaars