Sociale Kwaliteit - Lokaal geleerd, provinciaal gedeeld

Gepubliceerd op 11 oktober 2017

Iedereen doet mee!

Zet u zich in om uw leefomgeving en die van anderen mooier te maken? Wij geloven in de kracht van goede ideeën vanuit onze inwoners. Wij helpen uw maatschappelijke initiatieven graag verder. Zo bouwen we aan een Overijssel waar het goed wonen, werken en recreëren is en waarin iedereen mee kan doen!

Wat is er mogelijk?

Samen met u willen wij investeren in de ontwikkeling van een groot netwerk, waarin we ervaringen, vragen, kennis en projecten delen. Dat doen we via de Alliantie Sociale Kwaliteit. De alliantie is een samenwerking tussen Stimuland, de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen, Sportservice Overijssel en Arcon. Wij gaan ook graag met u in gesprek om er achter te komen hoe we elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld door het koppelen van verschillende partijen of politieke lobby voor uw project. Of u ontvangt een bijdrage om een initiatief extra aan te jagen, te stimuleren of te innoveren.

Op dit moment kunt u gebruik maken van onderstaande regelingen:

Oranjefonds:

Sociale kwaliteit illustratie

Contact

Algemeen
socialekwaliteit@overijssel.nl

Margreet Hogenkamp (projectleider)
m.hogenkamp@overijssel.nl of 038 499 70 57

Walther de Haas
wrj.d.haas@overijssel.nl of 038 499 83 31

Melanie Tuasuun (Beleid- en projectondersteuning)
mc.tuasuun@overijssel.nl of 038 499 87 08

Helpdesk ASK (Alliantie Sociale Kwaliteit)
info@askoverijssel.nl of 0900 14 01

Lokale Initiatieven - lokaal geleerd, provinciaal gedeeld

Sociale kwaliteit ondersteunt projecten waardoor Overijsselaars vitaler worden en meer bewegen, waarin iedereen zoveel mogelijk zelfstandig kan leven en waarbij noaberschap centraal staat (Iedereen doet mee!). Een belangrijk onderdeel van deze regeling is kennis delen & leren (lokaal geleerd, provinciaal gedeeld).

Doe en denk mee via het platform Jij & Overijssel!

Portefeuillehouder

Foto Bert Boerman

Helpdesk Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK)

Heeft u zelf een idee voor uw eigen buurt, dorp of wijk? Laat het ons weten. Voor vragen over bijvoorbeeld het schrijven van een projectplan, zoeken naar samenwerkingspartners, communicatie, financiering of bent u benieuwd of er elders in de provincie activelingen aan dezelfde soort initiatieven werken?

Neem dan contact op met onze helpdesk, verzorgd door onze kennispartners van de Alliantie Sociale Kwaliteit.

www.askoverijssel.nl

Helpdesk: 0900 1401

100 dagen luisteren - ASK (Alliantie Sociale Kwaliteit)

Uitvoeringsprogramma

Sociale kwaliteit illustratie uitsnede

Overijssel steunt mensen met mooie maatschappelijke initiatieven bij hun inzet. Hoe? dat leest u in het uitvoeringsprogramma.

Sociale kwaliteit

Twee dames zitten op het gras

In 2016 is in samenspel met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het maatschappelijk veld van gemeenten, lokale initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en professionals gewerkt aan een uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit.