Sociale Kwaliteit

Gepubliceerd op 21 juni 2016

Hoe kunnen we de sociale kwaliteit van Overijssel vergroten?

Overijssel staat bekend om haar sterke verenigingsleven en enorme inzet van vrijwilligers bij lokale initiatieven. De provincie wil dit verder versterken en het mogelijk maken voor alle Overijsselaars om aan de samenleving mee te doen. Er liggen kansen op allerlei terreinen zoals natuur en milieu, lokale economie, water, energie, leefomgeving en cultuur. Tot en met 2019 is er geld gereserveerd om dit te bereiken.

Sociale kwaliteit illustratie

Contact

Algemeen
socialekwaliteit@overijssel.nl

Margreet Hogenkamp (projectleider)
m.hogenkamp@overijssel.nl of 038 499 70 57

Walther de Haas
wrj.d.haas@overijssel.nl of 038 499 83 31

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst Overijssel Vitaal? Meld u hier aan!

Deel uw kennis en ervaring op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Ontmoet andere initiatiefnemers en uitvoerders van verschillende projecten en leer elkaar beter kennen. Wij dagen u graag uit om mee te denken over onze gezamenlijke ambities op het gebied van gezond bewegen en de uitvoering daarvan.

Meld u hier aan!
Heeft u een uitnodiging ontvangen en wilt u graag een bijdrage leveren aan de praktische uitwerking van ons provinciaal beleid Gezond bewegen voor een Overijssel Vitaal? Meld u online aan via dit aanmeldformulier.

Overijssel Vitaal | donderdag 11 mei 2007 13.30 - 17.00 uur | Locatie: Het Ravijn in Nijverdal.

Sociale kwaliteit

Twee dames zitten op het gras

In 2016 is in samenspel met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het maatschappelijk veld van gemeenten, lokale initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en professionals gewerkt aan een uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit.

Uitvoeringsprogramma

Sociale kwaliteit illustratie uitsnede

Overijssel steunt mensen met mooie maatschappelijke initiatieven bij hun inzet. Hoe? dat leest u in het uitvoeringsprogramma.

Portefeuillehouder

Foto Bert Boerman