Welzijn

Gepubliceerd op 21 juni 2016

Hoe kunnen we de sociale kwaliteit van Overijssel vergroten?

Overijssel staat bekend om haar sterke verenigingsleven en enorme inzet van vrijwilligers bij lokale initiatieven. De provincie wil dit verder versterken en het mogelijk maken voor alle Overijsselaars om aan de samenleving mee te doen. Er liggen kansen op allerlei terreinen zoals natuur en milieu, lokale economie, water, energie, leefomgeving en cultuur. Tot en met 2019 is er geld gereserveerd om dit te bereiken.

Foto Sociale Kwaliteit

Contact

Algemeen
socialekwaliteit@overijssel.nl

Margreet Hogenkamp (projectleider)
m.hogenkamp@overijssel.nl of 038 499 70 57

Walther de Haas
wrj.d.haas@overijssel.nl of 038 499 83 31

Sociale kwaliteit

Twee dames zitten op het gras

In de periode mei tot en met september 2016 wordt in samenspel met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het maatschappelijk veld van gemeenten, lokale initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en professionals gewerkt aan een uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit.

Kulturhusen

Het Kulturhus

Het Kulturhus is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken.

Portefeuillehouder

Foto Bert Boerman