Sociale Kwaliteit

Gepubliceerd op 28 juni 2017

Hoe kunnen we de sociale kwaliteit van Overijssel vergroten?

Overijssel staat bekend om haar sterke verenigingsleven en enorme inzet van vrijwilligers bij lokale initiatieven. De provincie wil dit verder versterken en het mogelijk maken voor alle Overijsselaars om aan de samenleving mee te doen.

Er liggen kansen op allerlei terreinen zoals natuur en milieu, lokale economie, water, energie, leefomgeving en cultuur.

Tot en met 2019 is er geld gereserveerd om dit te bereiken.

Sociale kwaliteit illustratie

Contact

Algemeen
socialekwaliteit@overijssel.nl

Margreet Hogenkamp (projectleider)
m.hogenkamp@overijssel.nl of 038 499 70 57

Walther de Haas
wrj.d.haas@overijssel.nl of 038 499 83 31

Helpdesk ASK (Alliantie Sociale Kwaliteit)

info@askoverijssel.nl of 0900-1401

Vooraankondiging Krachtvoer voor Overijssel 14 juli 2017

In 2016 is in samenspel tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het maatschappelijk veld van gemeenten, lokale initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en professionals gewerkt aan een uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit. Tijd voor een tussenevaluatie, en wel op vrijdag 14 juli 2017. Gastheer is gedeputeerde Bert Boerman.

Bekijk de vooraankondiging (pdf, 276 kB).

KOM JE OOK?

Je kunt je aanmelden tot en met 11 juli 2017 via bijeenkomsten@askoverijssel.nl.

Sociale kwaliteit

Twee dames zitten op het gras

In 2016 is in samenspel met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het maatschappelijk veld van gemeenten, lokale initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en professionals gewerkt aan een uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit.

Uitvoeringsprogramma

Sociale kwaliteit illustratie uitsnede

Overijssel steunt mensen met mooie maatschappelijke initiatieven bij hun inzet. Hoe? dat leest u in het uitvoeringsprogramma.

Portefeuillehouder

Foto Bert Boerman