Werkconferentie Integratie Vluchtelingen

Gepubliceerd op 28 mei 2018

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor de Werkconferentie.

Waar en wanneer?

Donderdag 31 mei 2018 
9.30 – 14.00 uur
Lebuïnuskerk, Deventer

Ons programma

werkconferentie

09.30 uur    Inloop met koffie en thee

10.00 uur    Plenair programma

10.45 uur    Workshopronde 1

11.45 uur    Lunch en informatiemarkt

12.45 uur    Workshop 2

13.45 uur    Cooling down

Aanmelden

De workshops

Integreren doe je samen

Statushouders doorlopen lang niet altijd meer het 'traditionele' integratieproces. Vaak zijn ze tijdens de inburgering al bezig met participatie in de maatschappij. Statushouders gaan bijvoorbeeld al aan het werk of combineren inburgering en opleiding/werk. Dit vraagt wel wat van de statushouder en van de ketenpartners. Rollen en taken van verschillende organisaties zijn daarbij niet altijd duidelijk. Hoe werk je daarin goed samen?In deze workshop bespreken we twee voorbeelden van trajectregie in Deventer en Nijmegen.

Niet ingeburgerd, wat dan?

Begin 2016 startte een grote groep vluchtelingen met inburgeringslessen. Nu zien we dat een deel van hen het gewenste A2 niveau niet gaat halen binnen de gegeven tijd en het budget. Zij kunnen geen Entreeopleiding volgen en ook veel banen blijven buiten hun bereik. Hoe nu verder? In sommige gemeentes krijgt deze groep extra onderwijs of andere kansen. Een panel van mensen die hierbij betrokken zijn, gaat graag in gesprek met de zaal over deze groep.

Leerwerktraject met baanintentie

Het lukt gemeenten niet of nauwelijks om statushouders met een bijstandsuitkering duurzaam aan het werk te helpen. Hiervoor zijn uiteenlopende redenen. Leer-werktrajecten met baanintentie kunnen uitkomst bieden voor alle betrokkenen. In deze workshop belichten we 2 leer-werktrajecten: IT PerformanceHouse en Radboud UMC traject voor operatie-assistenten. Wie zijn hierin de ketenpartners, wat is ieders rol? Waarom is samenwerking zo belangrijk maar niet vanzelfsprekend? We bespreken de ervaringen en de resultaten tot nu toe.

Vluchtelingenvrouwen zijn aan de beurt!

De weg naar werk is voor veel vluchtelingenvrouwen een moeizame. De vooronderstelling dat vrouwen kwetsbaar zijn en voor de kinderen moeten zorgen, maakt dat mannen eerder naar de arbeidsmarkt toegeleid worden. Wanneer zij een baan hebben gevonden, stopt de uitkering en verdwijnt de vrouw uit beeld. In de afgelopen jaren heeft een aantal vluchtelingenvrouwen laten zien dat zij de kansen kunnen keren. In deze workshop gaan zij hier graag met u over in gesprek.

Regionale kennistafels integratie in Gelderland

De provincie Gelderland organiseert regionale kennistafels voor gemeenten over integratie. Gemeenten en betrokken partners bespreken hier integratievraagstukken waar zij geen (standaard) oplossingen of werkwijzen voor hebben. De vraag vanuit de gemeenten bepaalt de invulling van de kennistafel. Een klankbordgroep van statushouders zorgt voor de inbreng van (ervarings)deskundigheid. Vanessa Timmer (Divosa Rivierenland) en Renske Waardenburg (gemeente Oude IJsselstreek) vertellen hoe deze kennistafels zijn verlopen, wat zij eraan hebben gehad en welke acties hieruit zijn voortgekomen.

Cultuursensitief werken: Cross-cultural training

“We do not see things as they are: we see things as we are”. Dit is het uitgangspunt van de workshop van Sheriff Aligbeh. Je denken, je normen en waarden; ze zijn altijd ook cultureel bepaald. Niet alleen vluchtelingen nemen hun eigen cultuur mee, jij ook. Waarin zitten de cultuurverschillen? Hoe maak je echt contact, ondanks de culturele verschillen? De bevlogen trainer Sherrif helpt je open te kijken naar iemand met andere culturele bagage.

Hoe betrek je vluchtelingen van beleid tot uitvoering?

Niet óver vluchtelingen praten, maar mét. We zeggen het snel, maar vaak worden beleidsplannen toch achter het bureau geschreven. De gemeente Dalfsen pakte het anders aan. Voor het schrijven van hun integratieplan sprak zij regelmatig met inwoners, statushouders, vrijwilligers en betaalde medewerkers die betrokken zijn bij de integratie. Ook in de uitvoering blijven zij betrokken. Voor deze vernieuwende aanpak wonnen zij de VluchtelingenWerkAward. Ghassan Al Hariri (bruggenbouwer) en Rianne Haverink (beleidsmedewerker van Dalfsen) laten zien wat het de gemeente én de statushouder heeft opgeleverd.

Werken aan werk voor statushouders

Wat is de beste manier om statushouders richting werk te begeleiden? Dat is een vraag die veel gemeenten zich stellen. Om deze vraag te beantwoorden, vergelijkt Hogeschool Windesheim 6 aanpakken bij een groep van 100 statushouders. Moet een statushouder bijvoorbeeld meteen aan het werk, of eerst toewerken naar best mogelijke niveau taal- of opleidingsniveau? Samir Garic en Sjiera de Vries gaan graag met u in gesprek over de keuze van het in te zetten traject.

Nederland door Eritrese ogen

Samuel Tekeste groeide op in twee culturen, de Nederlandse en de Eritrese. Door zijn workshop leert u de nieuwe Eritreeërs beter kennen. Samuel bespreekt kort de politieke en sociale situatie in Eritrea en de vluchtreis naar Nederland. Deze achtergrond is onmisbaar om de Eritrese statushouders beter te begrijpen. Daarna gaat hij in op onderwerpen als gedrag, communicatie, opvoeding en religie. Daarin komen verschillen en overeenkomsten aan het licht, waardoor je even met de Eritrese bril naar de Nederlandse samenleving leert kijken.

Is het samen goed wonen?

Gemixt wonen is sinds de vluchtelingencrisis een veelbesproken item. Inmiddels is er een flink aantal projecten gerealiseerd en kunnen we de balans opmaken: hoe is het wonen in deze woonomgevingen? Heeft het samen wonen meerwaarde voor bewoners en omwonenden? Zoeken de jongeren elkaar op? Is de buurt vertrouwd geraakt met de nieuwe mensen? Kortom: is er sprake van een magic mix? Tijdens deze workshop belichten we verschillende kanten van het huisvestingsvraagstuk en gaan we samen met u op zoek naar de beste aanpak voor de resterende periode.