Sociale Kwaliteit “Kom maar op met die mooie plannen”

Gepubliceerd op 15 maart 2019

Jij hebt een goed idee om je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad leuker te maken. Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het noaberschap in jouw omgeving groter wordt. De provincie kan je op weg helpen om je idee te realiseren, dus kom maar op met die mooie plannen!

We brengen je graag met de juiste personen of organisatie in contact, zodat jij je plan kunt realiseren. Voor sommige ideeën hebben we ook financiering, waar je misschien gebruik van kunt maken.

De initiatieven die de provincie ondersteunt dragen bij aan de provinciale doelen, zijn gemeente overstijgend en hebben een zelforganiserend vermogen.

Hoe gaat dat in de praktijk en waar moet je rekening mee houden? Dat leggen we hierna uit. Heb je na het lezen nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met het team sociale kwaliteit van de provincie Overijssel.

Ik kom graag in contact met het team sociale kwaliteit via het spreekuur bij mij in de buurt.

Sociale kwaliteit illustratie

Contact

socialekwaliteit@overijssel.nl

Margreet Hogenkamp (projectleider)

038 499 70 57
m.hogenkamp@overijssel.nl

Rosalie Bosman (adviseur)

038 499 83 73
rosalie.bosman@overijssel.nl

Chantal Westemeijer (adviseur)

038 499 8703

CPM.Westemeijer@overijssel.nl

Subsidieregelingen

Challenge: Bewegen in de openbare ruimte

Regeling Samen voor elkaar (particulieren en organisaties)

Zelfstandig leven en gezond bewegen (rechtspersonen)

Leefbare kleine kernen (gemeenten en waterschappen)

Ook het Overijssels Noaberschapsfonds kan lokale initiatieven ondersteunen.

Op onze projectenkaart vind je de initiatieven die sinds 2016 zijn gesubsidieerd vanuit Sociale Kwaliteit. Staat jouw plan hier binnenkort tussen?

Alliantie Sociale kwaliteit

Sociale Kwaliteit logo ASK uitsnede 2

Heeft u een goed plan voor uw eigen buurt, dorp of wijk en weet u niet precies hoe u het aan moet pakken? Dan kunt u terecht bij de helpdesk van de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK). ASK is een open netwerk waar u terecht kunt voor praktische hulp rondom uw project, waar kennis gedeeld wordt en waar nieuwe verbinden gelegd worden.

Wist je dat...

“Wist je dat Margreet, Walther en Chantal vorig jaar 300 gesprekken voerden met mensen die een goed idee hebben voor hun omgeving.”

Initiatieven

Sociale kwaliteit initiatieven

Provincie Overijssel ondersteunt projecten waardoor Overijsselaars vitaler worden, zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven en waarbij noaberschap centraal staat. Nieuwsgierig naar de initiatieven die de provincie Overijssel ondersteunt? En wilt u weten wat de initiatiefnemers beweegt? Kijk dan op www.jijenoverijssel.nl

Kijk ook bij

Sociale kwaliteit illustratie uitsnede

In 2016 en 2017 zijn al mooie resultaten geboekt. De resultaten zijn in kaart gebracht en worden per kwartaal bijgehouden voor een actueel overzicht.