Sociale Kwaliteit - Lokaal geleerd, provinciaal gedeeld

Gepubliceerd op 28 maart 2018

Iedereen in Overijssel doet Mee!

Overijssel is de bakermat van de Noaberschap: elkaar de helpende hand toesteken in een gemeenschap. Provincie Overijssel gelooft in de kracht van goede ideeën vanuit de samenleving en ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Soms financieel, soms met praktische hulp of door ze met elkaar in contact te brengen en kennis te delen via de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel. Zo bouwen we samen aan een Overijssel waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Vier pijlers

Het Uitvoeringsprogramma Sociale Kwaliteit (pdf, 75 kB) loopt tot en met 2019 en richt zich op vier pijlers; Delen en Leren, Zelfstandig leven, Gezond bewegen en Overijssels Noaberschap. De initiatieven die de provincie ondersteunt vallen binnen deze vier pijlers, dragen bij aan de provinciale doelen, zijn gemeente overstijgend en hebben een zelforganiserend vermogen.

Sociale kwaliteit illustratie

Contact

Algemeen
socialekwaliteit@overijssel.nl

Margreet Hogenkamp (projectleider)
m.hogenkamp@overijssel.nl
038 499 70 57

Walther de Haas
wrj.d.haas@overijssel.nl 
038 499 83 31

Subsidieregelingen

Regeling Samen voor elkaar (particulieren en organisaties)

Zelfstandig leven en gezond bewegen (rechtspersonen)

Kennisinfrastructuur sociale kwaliteit (maatschappelijke organisaties)

Leefbare kleine kernen (gemeenten en waterschappen)

Ook het Overijssels Noaberschapsfonds kan lokale initiatieven ondersteunen.

Op onze projectenkaart vindt u de initiatieven die sinds 2016 zijn gesubsidieerd vanuit Sociale Kwaliteit.

Alliantie Sociale kwaliteit

Sociale Kwaliteit logo ASK uitsnede 2

Heeft u een goed plan voor uw eigen buurt, dorp of wijk en weet u niet precies hoe u het aan moet pakken? Dan kunt u terecht bij de helpdesk van de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK). ASK is een open netwerk waar u terecht kunt voor praktische hulp rondom uw project, waar kennis gedeeld wordt en waar nieuwe verbinden gelegd worden.

Kijk ook bij

Sociale kwaliteit illustratie uitsnede

In 2016 en 2017 zijn al mooie resultaten geboekt. De resultaten zijn in kaart gebracht en worden per kwartaal bijgehouden voor een actueel overzicht.

Initiatieven

Sociale kwaliteit initiatieven

Provincie Overijssel ondersteunt projecten waardoor Overijsselaars vitaler worden, zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven en waarbij noaberschap centraal staat. Nieuwsgierig naar de initiatieven die de provincie Overijssel ondersteunt? En wilt u weten wat de initiatiefnemers beweegt? Kijk dan op www.jijenoverijssel.nl