Revisie Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 27 september 2016

De Omgevingsvisie is in revisie

logo revisie omgevingsvisie

Overijssel is nooit af en de Overijsselse Omgevingsvisie ook niet. Het is een levend document waarover we voortdurend met partners en inwoners in gesprek zijn. De Omgevingsvisie Overijssel gaat over hoe we de leefomgeving in onze provincie willen inrichten en ontwikkelen. De revisie daarvan, in de vorm van de ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening, geeft daar een actuele koers voor aan. Op het gebied van Agro & Food,  Energietransitie, Logistiek, Bestaand Bebouwd Gebied en de Ondergrond wordt nu gewerkt aan een forse update. De Revisie van de Omgevingsvisie zet in op verbetering en modernisering van de inhoud, de vorm en het proces.

Direct naar de digitale ontwerp-plannen

Nu ter inzage; zo dient u een zienswijze in

De leefomgeving is van iedereen. Daarom mag iedereen reageren op het ontwerp van de Omgevingsvisie en de bijbehorende documenten. Dat kan met een zienswijze. Daarvoor liggen de ontwerp-Omgevingsvisie en de ontwerp-Omgevingsverordening, inclusief de Catalogus Gebiedskenmerken en de LOK-ER (leefomgevingseffectrapportage), ter inzage vanaf 29 september tot en met 17 november 2016.
LET OP: zienswijzen moeten dus uiterlijk 17 november 2016 verzonden zijn.

Op vragen als: Hoe doe je dat? En wat gebeurt er met mijn zienswijze? Wanneer gaat alles in werking? Wat is nou die Omgevingsverordening? geven we zo goed mogelijk antwoord door:

  • informatie te geven over het indienen van zienswijzen
  • inloopbijeenkomsten te organiseren
  • het O-team op pad te sturen

Revisie van de Omgevingsvisie Overijssel uitgelegd

Over de inloopbijeenkomsten

Tijdens de terinzageperiode organiseren we zes inloopbijeenkomsten in de provincie. Daar is het O-team ook bij aanwezig. U kunt informatie krijgen over het nieuwe beleid, uw vragen stellen, en uitleg krijgen over het indienen van een (mondelinge) zienswijze.

U kunt zich vooraf aanmelden voor een inloopbijeenkomst, maar dat hoeft niet. Gewoon komen mag ook. Bij de aanmelding kunt u al wel uw vraag of vragen aangeven.

Inloopbijeenkomsten

25
okt
2016
15:00
26
okt
2016
15:00
14
nov
2016
16:00

Gedeputeerde

van haaf

Mw. M.T. (Monique) Van Haaf, VVD

Portefeuille  Ruimte, Grondbeleid en Handhaving

O-team

oteamklein2

Het O-team: mobiele vraagbaak voor iedereen die zich bezighoudt met omgevingsbeleid: Gemeenten, waterschappen, bedrijven en inwoners.

Documenten

Alle documenten zijn te bekijken in de viewer. Ook zijn deze te downloaden als losse bestanden. Hier vindt u alle documenten en bijlagen die bij de ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening horen:

contact

Wilt u contact met ons? mail dan naar: omgevingsvisie@overijssel.nl

Nieuws Omgevingsvisie

7
okt
2016
27
sep
2016
27
sep
2016

Umweltplanungsstrategie

Die Umweltplanungsstrategie für Overijssel verkörpert das Leitbild der Provinz für das physische Lebensumfeld. Diese Entwicklung ist für die zukunftsbeständige Gestaltung der Provinz erforderlich. In unserer Umweltplanungsverordnung haben wir die normierenden Grundsatzentscheidungen für das physische Lebensumfeld festgelegt.
Die Entwürfe der Umweltplanungsstrategie und  Umweltplanungsverordnung liegen vom 29. September bis zum 17. November 2016 zur Einsichtnahme aus. In diesem Zeitraum können Sie eine Stellungnahme abgeven.

Over de Omgevingsvisie

Giethoorn omgevingsvisiefoto

Voorafgaand aan de Revisie hebben we de huidige Omgevingsvisie Overijssel tegen het licht gehouden. Voldoet hij nog als sturingsmechanisme? Het antwoord is: JA. Daarom houden we het sturingsmechanisme van onze Omgevingsvisie Overijssel in de huidige vorm aan als koers voor ons beleid op het gebied van onder andere:

  • ruimtelijke ontwikkeling
  • economie
  • milieu
  • water