Revisie Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 15 februari 2017

De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn in revisie

logo revisie omgevingsvisie

Overijssel is nooit af en de Overijsselse Omgevingsvisie ook niet. Het is een levend document waarover we voortdurend met partners en inwoners in gesprek zijn. De Omgevingsvisie Overijssel gaat over hoe we de leefomgeving in onze provincie willen inrichten en ontwikkelen. Kenmerkend is de vernieuwende wijze waarop proces, inhoud en vorm tot stand zijn gekomen. Met name Agro & Food, Energietransitie, Logistiek, Bestaand Bebouwd Gebied en de Ondergrond kennen een forse update.

Op 7 februari hebben Gedeputeerde Staten de definitieve ontwerpen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening evenals de Reactienota vastgesteld. Op 12 april behandelen Provinciale Staten de visie en verordening.

Indieners van zienswijzen ontvangen in week 7 per e-mail of per post een brief met het nummer waarmee in de Reactienota (pdf, 1,6 MB) het antwoord op de zienswijze te vinden is.
Hiernaast ziet u een instructiefilmpje over het vinden van het antwoord op uw zienswijze in de Reactienota.

Direct naar de digitale plannen:

Definitief ontwerp Omgevingsvisie Overijssel 2017 (7 februari 2017)

Definitief ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2017 (7 februari 2017)

Ontwerp Omgevingsvisie Overijssel (13 september 2016)

Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel (13 september 2016)

Informatie, kaartmateriaal en documenten.

Voorbeeld digitale kaartviewer

De definitieve ontwerpen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, inclusief de Catalogus Gebiedskenmerken, de LOK-ER (leefomgevingseffectrapportage) en de Reactienota zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Wat is er gedaan met mijn zienswijze? Wanneer gaat alles in werking? Wat is nou die Omgevingsverordening? Hoe kan ik de Reactienota doorzoeken?

Revisie van de Omgevingsvisie Overijssel uitgelegd

Nieuws Omgevingsvisie

15
feb
2017
15
feb
2017

Umweltplanungsstrategie

Die Umweltplanungsstrategie für Overijssel verkörpert das Leitbild der Provinz für das physische Lebensumfeld. Diese Entwicklung ist für die zukunftsbeständige Gestaltung der Provinz erforderlich. In unserer Umweltplanungsverordnung haben wir die normierenden Grundsatzentscheidungen für das physische Lebensumfeld festgelegt.

Gedeputeerde

van haaf

Mw. M.T. (Monique) Van Haaf, VVD

Portefeuille  Ruimte, Grondbeleid en Handhaving

O-team

oteamklein2

Het O-team: mobiele vraagbaak voor iedereen die zich bezighoudt met omgevingsbeleid: Gemeenten, waterschappen, bedrijven en inwoners.

Documenten

Alle documenten zijn te bekijken in de viewer. Ook zijn deze te downloaden als losse bestanden. Hier vindt u alle documenten en bijlagen die bij de ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening horen:

contact

Wilt u contact met ons? mail dan naar: omgevingsvisie@overijssel.nl

Over de Omgevingsvisie

Giethoorn omgevingsvisiefoto

Voorafgaand aan de Revisie hebben we de huidige Omgevingsvisie Overijssel tegen het licht gehouden. Voldoet hij nog als sturingsmechanisme? Het antwoord is: JA. Daarom houden we het sturingsmechanisme van onze Omgevingsvisie Overijssel in de huidige vorm aan als koers voor ons beleid op het gebied van onder andere:

  • ruimtelijke ontwikkeling
  • economie
  • milieu
  • water