Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 18 juli 2017

Nieuws Omgevingsvisie

11
mei
2017
2
mei
2017
13
apr
2017
13
apr
2017

Umweltplanungsstrategie

Die Umweltplanungsstrategie für Overijssel verkörpert das Leitbild der Provinz für das physische Lebensumfeld. Diese Entwicklung ist für die zukunftsbeständige Gestaltung der Provinz erforderlich. In unserer Umweltplanungsverordnung haben wir die normierenden Grundsatzentscheidungen für das physische Lebensumfeld festgelegt.

Omgevingsverordening

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening is het juridische instrument dat er voor zorgt dat het provinciale beleid van de Omgevingsvisie doorwerkt in plannen van andere overheden.

contact

Provincie Overijssel

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038-499 8090

Email: omgevingsvisie@overijssel.nl

Of neem contact op met het O-team, mobiele vraagbaak voor het omgevingsbeleid.