Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 9 november 2017

Naar de documenten en de planviewer

Alle documenten en digitale kaarten bij de Omgevingsvisie en -verordening.

Direct naar de digitale plannen: let op: alle bijlagen (o.a. LOK-er,           gebiedskenmerkencatalogus, e.v.a.) vindt u vanuit de planviewer.

Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur. (pdf, 3,1 MB)

Omgevingsverordening 2017 (pdf, 925 kB) (pdf, 925 kB)

contact

Provincie Overijssel

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038-499 8090

E-mail: omgevingsvisie@overijssel.nl

voor vragen over de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening, en voor een afspraak met het O-team (mobiele vraagbaak voor het omgevingsbeleid).

Omgevingsverordening

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening Overijssel 2017 zetten we in om de doorwerking van bepaalde onderdelen van het beleid van onze Omgevingsvisie juridisch te borgen. Denk aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld woningbouwlocaties te voorkomen.

Actueel houden

Onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening houden we actueel. Dit doen we door – één keer per jaar - wijzigingen in ons provinciaal beleid daar in door te vertalen. Ook wijzigingen in rijks- of Europees beleid nemen we mee. Het gaat om beleidswijzigingen die invloed hebben op de Overijsselse leefomgeving. 
Op dit moment werken we aan de Actualisatieronde 2017/2018. In het statenvoorstel Start actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (pdf, 302 kB) staat een overzicht van de beleidswijzigingen die we daar in meenemen. Als alles volgens planning gaat, liggen de Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in het eerste kwartaal 2018 ter inzage.