Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 18 juli 2017

contact

Provincie Overijssel

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038-499 8090

Email: omgevingsvisie@overijssel.nl

Of neem contact op met het O-team, mobiele vraagbaak voor het omgevingsbeleid.

Omgevingsverordening

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening is het juridische instrument dat er voor zorgt dat het provinciale beleid van de Omgevingsvisie doorwerkt in plannen van andere overheden.

Actualisatie

De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening houden we 'up-to date'. Dat doen we door beleidswijzigingen daarin te verwerken. Dat gebeurt 1 keer per jaar. Ook veranderingen in rijks- of Europees beleid worden meegenomen.

Vraag en antwoord

vragen

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over de Omgevingsvisie.