Omgevingswet Overijssel

Gepubliceerd op 12 oktober 2017

De nieuwe wet

De overheid wil de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bundelt 26 wetten in één nieuwe wet. Dat is makkelijker voor de overheid, maar ook voor ondernemers en bewoners. Het is straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Het was de bedoeling dat de Omgevingswet in 2019 in werking zou treden, maar er is uitstel noodzakelijk om een zorgvuldige invoering mogelijk te maken. Volgens de nieuwe planning zal de Omgevingswet in 2021 van kracht zijn.

Van Wro naar Omgevingswet

uitnodiging_wit

Veel gemeenten zijn al bezig met de Omgevingswet. De kennis kunnen we bundelen en de ervaringen delen. Daarom wil de provincie Overijssel samen met gemeenten een kennisplatform creëren. Lees meer over de bijeenkomsten van Wro naar Omgevingswet.

Kenniscentrum

Alle verwijzingen naar landelijke sites, de juridische helpdesk en relevante documenten bij elkaar.

Gemeenten in toekomst aan zet voor integraal bodembeheer (pdf, 170 kB)

Overzicht platforms Omgevingswet (pdf, 340 kB)

Geonovum

Bijeenkomsten

Omslagsessie 'Gezonde samenwerking

Welke effecten hebben ruimtelijke plannen op de gezondheid van bewoners? Biedt de Omgevingswet kansen om gezondheid beter in die plannen te verankeren? En hoe belangrijk is de samenwerking tussen verschillende partijen om (maatschappelijke) doelen te realiseren? En hoe krijgt die vorm bij de invoering van de Omgevingswet?

Hierover gaat de omslagsessie ’Gezonde samenwerking’ op donderdag 19 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in Doepark Nooterhof in Zwolle.

Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst.