Omgevingswet Overijssel

Gepubliceerd op 7 augustus 2017

De nieuwe wet

De overheid wil de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bundelt 26 wetten in één nieuwe wet. Dat is makkelijker voor de overheid, maar ook voor ondernemers en bewoners. Het is straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking.

Van Wro naar Omgevingswet

uitnodiging_wit

Veel gemeenten zijn al bezig met de Omgevingswet. De kennis kunnen we bundelen en de ervaringen delen. Daarom wil de provincie Overijssel samen met gemeenten een kennisplatform creëren. Lees meer over de bijeenkomsten van Wro naar Omgevingswet.

Kenniscentrum

Alle verwijzingen naar landelijke sites, de juridische helpdesk en relevante documenten bij elkaar.

Gemeenten in toekomst aan zet voor integraal bodembeheer (pdf, 170 kB)

Overzicht platforms Omgevingswet (pdf, 340 kB)

Bijeenkomsten

Momenteel is er geen bijeenkomst gepland.