Omgevingswet Overijssel

Gepubliceerd op 8 december 2017

26 wetten worden 1 nieuwe landelijke wet, de Omgevingswet. Daarin staan alle regels  voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. Dat is makkelijker voor iedereen. Voor gemeenten en andere overheden maar ook voor ondernemers en inwoners.

Veel gemeenten zijn al bezig met de nieuwe Omgevingswet. De provincie organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met deze wet gaat werken.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 00
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Platform Omgevingswet

Behalve de wetgeving verandert ook de manier van werken. Het is handig om de kennis en ervaring die er is met elkaar te delen.

Bijeenkomsten

Overijssel organiseert regelmatig bijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten, GGD’s, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.

Ideeën voor het platform? Stuur uw idee naar kennisdelen@overijssel.nl

Kenniscentrum

Platform Overheid
Columns en artikelen van wetenschappers, ambtenaren en professionals uit de praktijk.

Aan de slag met de Omgevingswet
Samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Geonovum
Geonovum maakt bestaande digitale informatie geschikt voor de Omgevingswet.

Omgevingsvisie Overijssel

In de Omgevingsvisie Overijssel staan ideeën en plannen voor het inrichten van de ruimte in Overijssel. Hoe we met z'n allen vorm en kleur willen geven aan die ruimte. En hoe de provincie dat in de komende jaren gaat doen.

Meer informatie vindt u op de pagina Omgevingsvisie Overijssel.

Zie ook

Inrichting van de leefomgeving