Wonen

Gepubliceerd op 11 april 2019

Stadsvernieuwing en de inrichting van wonen met zorg zijn belangrijke onderwerpen voor Overijssel. Of duurzaam aanpassen van bestaande woningen met bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt. Gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen om leegstand en braakliggend terrein tegen te gaan.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 8090
E-mail: postbus@overijssel.nl

Regionale woonafspraken

Er zijn regionale woonafspraken met Twente en West-Overijssel. De overeenkomsten staan op deze pagina. Ze gaan over onder andere:

  • wonen voor bijzondere doelgroepen (zoals statushouders)
  • wonen en zorg
  • vernieuwing in steden
  • duurzaam aanpassen van bestaande woningen

Recreatiewoningen

Recreatiewoningen zijn bedoeld als vakantieverblijf, niet om er het hele jaar door (permanent) te wonen. Toch gebeurt wonen vaak. Alleen in bijzondere omstandigheden kunt u in een recreatiewoning wonen. De mogelijkheden voor gemeenten om hieraan mee te werken zijn veranderd. Informatie hierover staat in de Omgevingsverordening, artikel 2.12 en de toelichting op dit artikel.

Leefbare kernen

Leegstand van winkels en gebouwen en braakliggende terreinen zijn slecht voor het leefklimaat, de aanblik en beleving in onze kleine kernen (tot 15.000 inwoners). Zichtbare en tastbare maatregelen kosten geld. Daarom is er voor gemeenten en waterschappen de subsidieregeling voor Leefbare Kleine Kernen.