Wonen

Gepubliceerd op 15 januari 2020

Stadsvernieuwing en de inrichting van wonen met zorg zijn belangrijke onderwerpen voor Overijssel. Of duurzaam aanpassen van bestaande woningen met bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Regionale woonafspraken

Er zijn regionale woonafspraken met Twente en West-Overijssel. De overeenkomsten staan op deze pagina. Ze gaan over onder andere:

  • wonen voor bijzondere doelgroepen (zoals statushouders)
  • wonen en zorg
  • vernieuwing in steden
  • duurzaam aanpassen van bestaande woningen

Recreatiewoningen

Recreatiewoningen zijn bedoeld als vakantieverblijf, niet om er het hele jaar door (permanent) te wonen. Toch gebeurt wonen vaak. Alleen in bijzondere omstandigheden kunt u in een recreatiewoning wonen. De mogelijkheden voor gemeenten om hieraan mee te werken zijn veranderd. Informatie hierover staat in de Omgevingsverordening, Titel 2.12 Verblijfsrecreatie en de toelichting daar op. Zie de Omgevingsverordening.