Stadsbeweging Overijssel

Gepubliceerd op 11 juli 2018

Stadsbeweging in het kort

De (binnen)steden van Overijssel kampen met toenemende leegstand en verpaupering van winkels, kantoren en maatschappelijk vastgoed. Hierdoor komt de vitaliteit, leefbaarheid en identiteit van de steden onder druk te staan. De provincie investeert in kennisdeling en kennisontwikkeling, in het actief met en aan elkaar (ver)binden van partijen en met gerichte financiële impulsen in stedelijke projecten.

alexanderx
Alexander Muntjewerf over 'Next Generation'

In Zutphen werken leerlingen van het Baudartius College aan concepten voor leegstand in de binnenstad.

jos
Jos Geurtjens over 'Samen voor een aantrekkelijk centrum'

Samenwerken: Alle partijen in Hardenberg moeten goed weten wat het perspectief voor de binnenstad is.

martijn2
Martijn Mateman over 'Het verleiden van ondernemers'

De leegstand in Enschede is inmiddels teruggebracht van 14,6% (2014) naar 10,7% (2016). Het bidbook is een hulpmiddel.

wim en carla2
Wim Oosterhuis en Carla Haafkes over 'Puienfonds'

Gemeente Hengelo levert een actieve bijdrage aan het stimuleren van aanpassingen van voorgevels van panden.

Ik heb een idee!

ruimte

Heb jij een goed idee voor het verbeteren van jouw binnenstad of heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail stadsbeweging@overijssel.nl

Leeg pand = Kanspand

marccia

Leegstand is een kans! Vanuit die gedachte werden er binnen korte tijd 3 panden gevuld in Deventer. Leegstand & Ondernemerschap realiseerde zich dat we veel meer moeten communiceren over de kansen in steden en de beschikbaarheid van panden.

Lees meer op deze pagina.

Dromen waarmaken

groenlo

Een ideeënwerkplaats, waar iedereen zijn eigen omgeving leuker of beter wil maken, geeft in Groenlo een boost aan de binnenstad. BS22 is een inspiratiebron voor onder andere de Stadsmakerij in Enschede. Vanuit BS22 waaieren initiatieven uit en ontstaat er reuring in de binnenstad.

Lees meer op deze pagina.

Magazine Vol van leegstand

In 'Vol van Leegstand' ontdek je 15 inspirerende projecten die een bijdrage leveren aan het oplossen of vermijden van leegstand in de stads- en dorpscentra van Overijssel.

Lees meer op deze pagina.

volvl

Onze visie op een stad

model levenscyslus2

Volgens de Stadsbeweging zijn er 3 fasen die een stad steeds opnieuw moet volgen. De cyclus begint bij 'focus'. In de focusfase richt de stad zich op de strategie: wie zijn wij als stad en wat willen we bereiken? Na de focusfase start de 'beweging': de uitwerking van de strategie. De derde fase is de 'bloei': de leegstand neemt af en de stad is leefbaar en vitaal.