Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 31 oktober 2018

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in diens van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daar, als het goed is, in hun bestemmingsplannen rekening mee.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Team Omgevingsvisie (O-team)

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: omgevingsvisie@overijssel.nl

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie Overijssel horen. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om binnen die regels hun plannen te maken. Wat ergens anders al is geregeld, bijvoorbeeld door het Rijk, staat er niet in.

Omgevingsverordening

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of u een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.

Actualisatie 2017-2018

De ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur’ en de ‘Omgevingsverordening Overijssel 2017’ worden elk jaar bijgewerkt. Dit
gebeurt in een jaarlijkse actualisatieronde. Het gaat om alle eerder vastgestelde wijzigingen in het beleid die nog moeten worden doorvertaald in de Omgevingsvisie en/of Omgevingsverordening. Ook worden omissies hersteld. Op 26 september 2018 hebben Provinciale Staten de Actualisatie 2017/2018 vastgesteld. Naar aanleiding van zienswijzen is dit een gewijzigde vaststelling geworden ten opzichte van het document dat ter visie heeft gelegen. Op 1 november 2018 treden deze aanpassingen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening in werking. Daarmee zijn de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening weer helemaal bij de tijd. Op
ruimtelijkeplannen.nl kunt u de vastgestelde Omgevingsvisie vinden onder planidentificatienummer NL.IMRO.9923.phVisie004-va01, en de vastgestelde Omgevingsverordening onder NL.IMRO.9923.phVerordening004-va01.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft. De wijzigingen uit de Actualisatie 2017/2018 staan onder documenten, net als de geconsolideerde versies. Daarin leest u hoe de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening er uitzien na verwerking van de Actualisatie 2017/2018. Let op: hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de youtube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.