Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 13 februari 2018

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in diens van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daar, als het goed is, in hun bestemmingsplannen rekening mee.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Team Omgevingsvisie (O-team)

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: omgevingsvisie@overijssel.nl

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie Overijssel horen. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om binnen die regels hun plannen te maken. Wat ergens anders al is geregeld, bijvoorbeeld door het Rijk, staat er niet in.

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of u een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.

Op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/ staan alle ruimtelijke plannen in de provincie Overijssel.

Actualisatie 2017-2018

De Omgevingsvisie en -verordening worden elk jaar bijgewerkt met alle wijzigingen in het beleid. De voorgestelde wijzigingen voor 2017-2018 zijn verwerkt in de ontwerpen van de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2017/2018 en de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2017/2018. Deze ontwerpen liggen ter inzage vanaf 15 februari tot en met 4 april 2018. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Hoe dat in zijn werk gaat leest u op onze productpagina. Hier vindt u ook alle documenten.

Eerdere wijzigingen kunt u bekijken via het online archief van Overijssel.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft.

Plan-viewer Omgevingsvisie Overijssel 2017 (12 april 2017)

Plan-viewer Omgevingsverordening Overijssel 2017 (12 april 2017)

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de youtube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.