Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 1 oktober 2019

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in diens van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daar, als het goed is, in hun bestemmingsplannen rekening mee.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Team Omgevingsvisie (O-team)

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: omgevingsvisie@overijssel.nl

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie Overijssel horen. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om binnen die regels hun plannen te maken. Wat ergens anders al is geregeld, bijvoorbeeld door het Rijk, staat er niet in.

Omgevingsverordening

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of u een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.

Actualisatie 2018-2019

De provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening worden elk jaar bijgewerkt. Met deze jaarlijkse Actualisatie worden alle eerder vastgestelde beleidswijzigingen verwerkt in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.

De stukken hebben tot en met 8 mei 2019 ter inzage gelegen. Deze zijn terug te lezen via de planviewer. Volgens de planning nemen Provinciale Staten op 13 november 2019 een besluit over de voorgestelde aanpassingen en over de ontvangen zienswijzen. Deze zijn gebundeld in de zogenaamde Reactienota (pdf, 262 kB) (pdf, 262 kB) en de bijbehorende Bijlage 2a (pdf, 437 kB) en Bijlage 2b (pdf, 241 kB). Daarna zijn de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel weer helemaal up to date.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft. In deze plan-viewer staan ook alle andere plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de (afgeronde) Actualisatie 2017/2018 en de lopende Actualisatie 2018/2019.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.