Actieplan 1,1 miljoen bomen Overijssel

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

Fietser_in het bos
Boom_in herfstkleuren

In november 2018 namen Provinciale Staten van Overijssel een bijzondere motie aan: plant één extra boom per inwoner in de komende coalitieperiode. Daar heeft de provincie nu een actieplan voor gemaakt.

Actieplan

Dit plan, om concreet 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel, gaat nu de uitvoering in. Met dit plan ontwikkelt de provincie beleid om op een slimme manier nieuwe bomen te planten, om klimaatverandering tegen te gaan. Met oog voor het landschap, inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en de provincie gelijk zo mooi mogelijk in te richten. Dat laatste betekent overigens ook dat de in sommige gevallen ook toestaat dat er in het kader van natuurontwikkeling in bepaalde gebieden ook bomen gekapt worden. Die worden later dan op meer geschikte locaties opnieuw aangeplant.

Het actieplan bestaat grofweg uit drie delen: een verdienmodel ontwikkelen, locaties zoeken, en draagvlak creëren. Want ten eerste gaat het erom, dat er ook een slim verdienmodel aan het planten zit, om zo een duurzaam beheermodel te kunnen ontwikkelen.

Daarnaast ontstaat als tweede spoor nu zoektocht naar beschikbare gronden voor de aanplant. En als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke: dit is een initiatief dat door vele handen gedragen moet worden. Iedereen met een goed plan voor het planten van bomen, moet zijn voorstel kunnen doen.

Dat geldt ook voor de partners van de provincie, want provincies hebben voor contacten met organisaties die zich inzetten voor het landschap. Denk aan Samen Werkt Beter, Bosgroepen NON en OPG, het Nationale Bossenfonds, Groenfonds, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Trees4All en Probos. Samen met hen kan Overijssel dus een sterker verdienmodel en voldoende gronden vinden.

Wat doet Overijssel zelf?

De provincie reserveert een bedrag van 500.000 euro voor de aanschaf van nieuwe bomen, de boomfeestdag, samenwerking met partners en een digitaal platform.

Zelf een idee voor een locatie, of een boomplantactie? Hou dan onze interactieve site www.jijenoverijssel.nl in de gaten.