Wieden en Weerribben

Gepubliceerd op 13 november 2019

Wat gaan we doen en waarom?

In de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland liggen de Natura 2000-gebieden De Wieden en de Weerribben. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Er leven veel bijzondere planten en dieren. In zowel De Wieden als de Weerribben staat de natuur onder druk. Planten, dieren en water hebben te lijden onder uitstoot van stikstof. De kwetsbare natuur en het unieke karakter van beide gebieden willen we behouden. Ook is er voor sommige diersoorten meer leefgebied nodig.

  • Meer leefgebied voor moerasvogels
  • We verbinden natuurgebieden met elkaar
  • We brengen weer meer variatie aan
  • Natuur door particulieren

Nieuws en evenementen

4
sep
2019
19
jun
2019

Waar we nu mee bezig zijn

Molentje in grasland

De Wieden en de Weerribben zijn in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. In 2017 is het beheerplan Natura 2000 Wieden Weerribben vastgesteld. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn om de natuurdoelen te halen. Voor de gebieden met ingrijpende maatregelen maken we een inrichtingsplan. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Daarnaast wordt er een zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Dit is een soort bestemmingsplan, opgesteld door provincie en gemeente. De verwachting is dat het PIP voor De Wieden eind 2019 wordt afgerond en begin 2020 ter inzage gelegd wordt. Voor de Weerribben is dit waarschijnlijk medio 2020.

Uitvoering van start in Dwarsgracht-Jonen

In het gebied tussen Dwarsgracht en Jonen starten we binnenkort al met werkzaamheden. We gaan 10 kilometer oever geschikt maken voor de grote vuurvlinder. De vlinder houdt van oevers met bloemen en waterzuring (hier zetten ze de eitjes op af), dus de oevers in Dwarsgracht-Jonen gaan we zo inrichten. De werkzaamheden duren van september tot en met december 2019.

We onderzoeken de waterkwaliteit

In de hele Wieden en Weerribben onderzoeken we de waterkwaliteit. Dit doen we om te bepalen waar de waterkwaliteit nog niet op orde is voor de bijzondere planten in het gebied. Ook onderzoeken we hoe we dit kunnen verbeteren. De uitkomst van dit onderzoek verwachten we in 2021.

Blijf op de hoogte

Zodra wij nieuws en evenementen op deze website zetten, ontvangt u automatisch een e-mailupdate met het laatste nieuwsbericht.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Uw type abonnement

Contact

Algemeen contact

E-mail: wieden.weerribben@overijssel.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief door te mailen naar wieden.weerribben@overijssel.nl.

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.