Natuur voor elkaar

Gepubliceerd op 13 maart 2018

Per 1 januari 2017 zijn provincies in de volle breedte verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten van Overijssel samen met Provinciale Staten verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid van Overijssel.

De provincie Overijssel heeft een unieke afwisselende natuur en mooie landschappen. En die worden gekoesterd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Overijsselaars natuur in hun directe woonomgeving enorm waarderen en zien als belangrijkste factor voor hun welzijn. Daarom is het belangrijk dat er ingezet wordt, samen met inwoners en partners van de provincie, op een sterke natuur. Zodat er nu én in de toekomst blijvend geprofiteerd en genoten kan worden van de Overijsselse natuur.

Toekomstbestendig ‘natuur voor elkaar’

Het koersdocument ‘natuur voor elkaar’ is afgerond. Dit document verwoordt de resultaten van een intensief proces waarin veel verschillende partijen in Groene Tafels en in werkateliers samen een koers hebben uitgezet voor het natuurbeleid voor Overijssel. Het koersdocument beschrijft op vier hoofdthema’s diverse acties om met elkaar te zorgen dat we in Overijssel blijvend kunnen genieten en profiteren van natuur. De partijen die samen het koersdocument hebben opgesteld gaan nu afspraken maken over de uitvoering.

Kansen voor Overijssel
Het koersdocument beschrijft welke kansen en acties de Overijsselse samenleving ziet op deze hoofdthema’s:

 • natuur dichterbij mensen brengen
 • natuur en economie meer verbinden
 • mens en landschap meer verbinden en afspraken maken over beheer
 • robuuste en flexibele condities voor wilde plant- en diersoorten

De acties die in het koersdocument worden voorgesteld om als eerste op te pakken, zijn deze:

 • ‘kinderen en natuur’ (acties met betrekking tot de groenbeleving in het onderwijs, groene schoolpleinen en speelnatuur);
 • ‘probleemplekken’ klimaatstress aanpakken met groen en blauw;
 • natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur;
 • stimuleren van natuur- en landschapsinclusieve landbouw (diverse acties);
 • ontwikkelen van experimenteerruimte;
 • beheer landschap: afspraken maken met collectieven van inwoners en/of agrariërs;
 • verbinding met landschap versterken via vrijwilligers;
 • condities van leefgebieden op orde.

Het koersdocument (pdf, 2,1 MB) is aangeboden aan Provinciale Staten. Bekijk hier de brief en het koersdocument.

Visual proces Natuur voor elkaar

natuur-voor-elkaar_proces

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en graag updates ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Vragen?

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een bijdrage leveren?
Neem dan contact met: 
Rob Messelink
038-499 85 25
JH.Messelink@overijssel.nl