Duurzaam Dorp Overijssel

Gepubliceerd op 19 augustus 2016

Overijssel kent 23 Duurzame Dorpen die sinds 2010 en 2011 duurzame ambities waarmaken. Dorpen en wijken werden in 2009 en 2010 geactiveerd om deel te nemen aan de wedstrijd Duurzaam Dorp Overijssel in 2010 en 2011.

Voor deelname aan de wedstrijd was een gedegen plan vereist en moesten de inschrijvers zich verenigd hebben in een gerechtelijk entiteit. Tegen de tijd dat de wedstrijd begon waren alle serieuze deelnemers bewust verbonden in een vereniging of stichting met concrete doelstellingen. Na de wedstrijd zijn vele vrijwilligers met kleine en grote budgetten (van 25.000 euro tot ruim 1 miljoen euro) aan de slag gegaan onder begeleiding door een betaalde coach (beschikbaar gesteld de provincie). Tot en met 2015 hebben de dorpen de tijd gekregen om hun ambities waar te maken. Duurzame dorpen vertellen hun verhaal zelfstandig, proberen op andere manieren aan ontbrekende financiën te komen en voorlichting te geven.

Inmiddels hebben de dorpen hun plannen uitgevoerd en is het project Duurzaam Dorp Overijssel afgerond.

Dit betekent overigens niet dat het streven naar duurzame dorpen in Overijssel hiermee ophoudt, maar dat het een begin is naar meer, zoals Bio-energiebuurt of Lokale Initiatieven.

Een greep uit de resultaten

Hoonhorst

“Denk breed, handel concreet”

Met de blik op 2050 is en wordt nagedacht over samen leven, wonen en werken in Hoornhorst, nu, straks en in de verre toekomst. Doel is een ecologisch, economisch en sociaal duurzaam Hoornhorst.

Resultaten: Een duurzame basisschool (isolerende maatregelen, solartubes, 60 zonnepanelen), duurzame dorpsdeelauto, duofiets, houtgestookte CV (verwarming voor school, kerk, cafezalencentrum, de molen, het kulturhus en toekomstige seniorenappartementen).

Aardehuis

“Project Aardehuis”

Resultaten: het bouwen van 23 Aardehuizen en een gemeenschapshuis.

Ommerkanaal

“Duurzaam Ommerkanaal”

Resultaten: gedragsverandering en kennisvergroting, energiescan voor het buurthuis en school, energiemaatregelen getroffen voor buurthuis, school en kultuurhus, haalbaarheidsonderzoek naar realiseren van een centraal punt om biogas heen te transporteren en te zuiveren naar groengas (voor voertuigen), aankoop van 72 zonnepanelen die woren ingezet voor het dorp, haalbaarheidsonderzoek naar duurzame dorpsauto en aanschaf hiervan.

Noord-Deurningen

“Samen komt wie tot ’n good END (Energieneutraal Noord Deurningen)"

Het Dorp energieneutraal maken binnen een termijn van 8 jaar (d.d. 28 mei 2010)

Resultaten: Oprichting Stichting Duurzaam Noord-Deurningen, Nulmeting 2010 EPA-Adviezen (75 onderzoeken in woningen van voor 1984 zijn uitgevoerd), Uitvoering isolerende maatregelen (bij 22 woningen), Energiescan Noord-Deurningen 2012 (haalbaarheid microvergisting en zonnepanelen). Ook heeft Noord-Deurningen de winst behaald tijdens de Energy Pitch Bioenergiebuurten.

Vasse

“Zon op Vasse”

Resultaten: duurzame markt waar goederen geruild worden voor energie of andere diensten, oprichting Coöperatie Energiek Vasse UA in 2013, zonnepanelenproject op dorpshuis/gymzaal ’t Eschhoes.

Reggestroom

Lokaal energiebedrijf Reggestroom in Hellendoorn kreeg een extra zetje door de wedstrijd in 2011 en fungeert nu met een energiewinkel als groeiende lokale energiecoöperatie.


Contact

Melanie Tuasuun

038 499 8708 / MC.Tuasuun@overijssel.nl

Duurzame Dorpen Overijssel 2010 & 2011

duurzaamdorp2011logo_jpg

Andere verhalen