Milieu & duurzaamheid

Gepubliceerd op 19 november 2014

Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving is een belangrijke voorwaarde voor welvaart en welzijn. De verbeteringen van de afgelopen jaren willen we vasthouden, maar stevige inspanningen blijven de komende jaren nodig aangezien de milieubelasting in Nederland relatief hoog is.

auto links

Contact

Op werkdagen 038 425 24 23

Buiten kantoortijd 0570 568 007

Bereikbaar 24 uur, 7 dagen per week.

Of stuur een e-mail naar meldpunt@overijssel.nl

Wettelijke taken

De provincie Overijssel houdt onder meer toezicht op het naleven van milieuregelgeving bij (grotere) bedrijven, op zwemwater en geeft vergunningen af op het gebied van vuurwerk en TUG-ontheffingen voor het opstijgen en landen van luchtvaarttuigen en de flora- en fauna wet.

Omgevingsvergunning (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt voor welke activiteiten een vergunning is vereist. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Duurzaamheid

Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving is een belangrijke voorwaarde voor welvaart en welzijn. De verbeteringen van de afgelopen jaren willen we vasthouden, maar stevige inspanningen blijven de komende jaren nodig aangezien de milieubelasting in Nederland relatief hoog is.

Meldpunt Overijssel

Het provinciaal Meldpunt Overijssel kunt u dag en nacht bellen of mailen met klachten, meldingen en met vragen.

Asbest van het dak

Asbestdak

In Overijssel is 10 miljoen m2 asbestdak aanwezig. Door het landelijk verbod moeten deze daken voor 2024 verwijderd worden. Lees hier wat Overijssel doet om u met het probleem te helpen.