Milieu en duurzaamheid

Gepubliceerd op 19 oktober 2017

De milieubelasting in Nederland is hoog. In Overijssel kunnen we dit bijvoorbeeld verbeteren met subsidies en milieubewuste projecten of regelingen. Daarnaast is er toezicht op het naleven van milieuregelgeving bij (grotere) bedrijven en de flora- en fauna wet. Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving is belangrijk voor iedereen.

auto links

Contact

Meldpunt Overijssel
Telefoonnummer: 038 425 24 23
Na 17:00 uur: 0570 568 007

E-mail: meldpunt@overijssel.nl

Asbest van het dak

Vanaf 2024 geldt het landelijk verbod op asbestdaken. In Overijssel is 10 miljoen m2 asbestdak aanwezig. Deze daken liggen onder andere op particuliere huizen en boerenbedrijven.

Op de pagina Asbest van het dak staat informatie voor particulieren, gemeenten en ondernemers in Overijssel. Heeft u het beste idee voor asbestverwijdering? Doe mee aan de prijsvraag en win €10.000,- plus een marketingplan.

Duurzaamheid

Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving is een belangrijke voorwaarde voor welvaart en welzijn. De verbeteringen van de afgelopen jaren willen we vasthouden, maar stevige inspanningen blijven de komende jaren nodig aangezien de milieubelasting in Nederland relatief hoog is.

Milieutoezicht

De provincie Overijssel houdt toezicht bij bedrijven en projecten zoals een bodemsanering. Ook is zij verantwoordelijk voor de controle op overtredingen. Per branche wordt hier op gelet. Hoe dit werkt leest u in de Handhavingsstrategie.