Leegstand winkelgebieden

Gepubliceerd op 12 december 2017

Winkelleegstand in de Overijsselse gemeenten ligt boven het landelijk gemiddelde. Dit is in de eerste plaats een vraagstuk voor de gemeente en de markt. De rol van provincie Overijssel is agenderend en signalerend.

Foto winkelstraat Deventer, bron gemeente Deventer

Provinciale Retaildeal

Op 5 oktober 2016 is er over de aanpak van winkelleegstand en vitalisering winkelgebieden een zogenaamde “Provinciale Retaildeal (pdf, 439 kB)” getekend door alle provincies gezamenlijk met het Ministerie van Economische Zaken en overige partners.

Naast deze gezamenlijke landelijke ondertekening heeft de Provincie Overijssel ook een eigen retaildeal (pdf, 269 kB) met het ministerie ondertekend.

Subsidie en data

Uitvloeisel van deze provinciale retaildeal is een subsidieregeling voor de Overijsselse gemeenten. Voor de subsidieregeling is € 250.000,- beschikbaar. Elke gemeente die een eigen retaildeal met het ministerie heeft gesloten of binnenkort gaat sluiten, kan aanspraak maken op €10.000,- subsidie. De subsidie is bedoeld voor start-up kosten of andersoortige uitwerking van de gemeentelijke retaildeal. Naar verwachting kunt u deze subsidie vanaf medio november 2016 aanvragen.

Leegstandsmonitor

De Provincie Overijssel voorziet ook in het vergaren en delen van kennis. Voorbeelden daarvan zijn de Online Monitor Winkelleegstand (link: /) en de Online Leegstandsmonitor Overijssel. De Monitor Winkelleegstand is specifiek ontwikkeld voor winkelleegstand, en maakt gebruik van Locatus-data. De algemene Leegstandsmonitor Overijssel brengt leegstand van 9 verschillende soorten vastgoed in beeld voor Overijssel en Nederland.