Werklocaties

Gepubliceerd op 15 augustus 2018

Aantrekkelijke werklocaties

Wij maken van Overijssel een aantrekkelijke provincie om uw onderneming te vestigen. Dit doen wij door samen met gemeenten te zorgen voor goede werklocaties. Samen richten we ons de komende jaren op het beheer, onderhoud en transformatie van de bestaande werklocaties.

Tegelijkertijd werken we aan gespecialiseerde werkomgevingen: Topwerklocaties met (inter)nationale ontsluiting en speciale faciliteiten.

Om bestaande locaties voor u aantrekkelijk te maken en te houden kijkt de Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (HMO) graag samen met u naar een kansrijke businesscase met gerichte investeringen vanuit de HMO.

Bent u op zoek naar een geschikte werklocaties dan kunt u deze vinden via het zoeksysteem IBIS.

Herprogrammeren bedrijventerreinen Twente

Een evenwichtige markt voor bedrijventerreinen is essentieel voor een sterke regionale economie. Zowel de Twentse gemeenten als de gemeenten in West-Overijssel hebben met de provincie Overijssel afspraken gemaakt over het in balans brengen van vraag en aanbod van bedrijventerreinen voor de komende tien jaar.

Contact

Jolanda Walman
038 499 7541
JC.Walman@overijssel.nl

Topwerklocaties

topwerklocatie

Bedrijventerreinen

bedrijventerrein ring Deventer