Onderwijs en werk

Gepubliceerd op 21 februari 2018

Overijssel investeert in goed opgeleid technisch personeel

Techniekpact Landsdeel Oost

De vraag naar technisch opgeleid personeel neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom stimuleren wij kiezen, leren en werken in techniek. Dit doen we vanuit het Techniekpact Landsdeel Oost. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben met elkaar afgesproken de instroom in technische opleidingen en beroepen te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit moet leiden tot meer en beter gekwalificeerd (bèta en technisch) personeel.

Publiek private samenwerking

Wij stimuleren de samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven in publiek-private samenwerkingsverbanden. Dat zijn de Centres of expertise (HBO) en Centra voor innovatief vakmanschap (MBO). Bedrijven en MBO/HBO werken hierin samen aan beroepsopleidingen van de toekomst, vakscholing en Leven-Lang-Leren.

Iedereen in Overijssel doet mee

Meer technici is een van de drie prioriteiten van het programma 'Iedereen in Overijssel doet mee'. Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners van Overijssel de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Kwetsbare groepen  en arbeidsmobiliteit zijn daarom de andere twee prioriteiten.

Resultaten

In 2016 en 2017 zijn al mooie resultaten geboekt. De resultaten zijn in kaart gebracht en worden per kwartaal bijgehouden voor een actueel overzicht.

Contact

postbus@overijssel.nl
038 499 7500

Foto Girlsday techniek

Arbeidsmobiliteit

Hoe laten we het aanbod op de arbeidsmarkt beter aansluiten bij de vraag?

Kwetsbare groepen

Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om mee te doen?

Techgirl.nl

DrTechgirl_1

Reviews, must try-apps, techtips, interviews met techgirls, de allernieuwste gadgets, techfestivals en lifestyletrends: je vindt het op techgirl.nl het online platform voor vrouwen en techniek.

Case Europastry

doughnuts